Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2017 Excellent Paper Awards

    The Internatıonal Academıc Assocıatıon Of Reserchers In Humanıtıes, It, Engıneerıng Scıence

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1