Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oil Income Shocks on Budget Deficit, Growth and Inflation for the Iranian Economy

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.5, ss.11-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON SHADOW BANKING

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.8, ss.2531-2545, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de İşsizliğin Seçili Makroekonomik Göstergelerle Etkileşimi: SVAR Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, ss.523-539, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A simple model of developing countries: financing the current account deficit

Eastern Journal of European Studies, cilt.11, ss.123-145, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE COVID-19’UN SEKTÖREL ETKİLERİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.7, ss.169-185, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞİM SÜRECİ AB-OECD-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.15, ss.129-139, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELİR VE HARCAMA DÜZEYLERİNİN TASARRUF DAVRANIŞINA ETKİSİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.109-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Merkez Bankası Bağımsızlığına Kantitatif Bir İnceleme

Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, cilt.14, ss.1519-1533, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do foreign direct investment and savings promote economic growth in Poland?

Economics and Business Review, cilt.4, ss.3-22, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

THE POVERTY, GROWTH AND INEQUALITY IN CANADA

International Journal of Current Research, cilt.9, ss.74326-74332, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current Account Balance, Fiscal Balance and Economic Growth in EasternEurope: ARDL Bound Testing Approach

International Journal of Economics Review Business Research, cilt.5, ss.19-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Economic Growth And Unemployment Issue: Panel Data Analysis In EasternEuropean Countries

JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, cilt.11, ss.93-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Is export-based growth hypothesis valid for Turkey?

The Macrotheme Review, cilt.6, ss.53-61, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey

The Macrotheme Review, cilt.5, ss.41-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Analysis of Relationship between Economic Growth and Financial Development The Case of Turkey

The Macrotheme Review, cilt.5, ss.13-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SEÇİLİ MAKROEKONOMİKGÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), Çevrimiçi, 1 - 02 Eylül 2020, ss.232-238

THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM

V. European Congress on Economic Issues, 25 - 27 Nisan 2019, ss.18

THE TWIN DEFICITS PROBLEM IN INDIA

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT ANDAGRICULTURE - ITEMA 2018, Graz, Avusturya, 08 Kasım 2018

THE STOCK FLOW CONSISTENT APPROACH: DEFINITION,COMPONENTS AND SIMULATION

Conference Proceedings: 2nd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2018, Ljubljana, Slovenya, 22 Mart 2018, ss.172-180

Does export-based growth hypothesis valid for Turkey?

6th Business and Social Science Conference Dubrovnik 2017, Dubrovnik, Hırvatistan, 3 - 04 Ağustos 2017, ss.20

Economic Growth and Inflation in Turkey: 1980-2015

IAARHIES International Conference Saint Petersburg, Russia, St. Petersburg, Rusya, 29 - 30 Nisan 2017, ss.10-12

A GENERAL EVALUATION OF THE SLOVENIAN ECONOMY: 2000-2016

International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017, 30 Mart 2017, ss.26-31

The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey

5th Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2016, Dubrovnik, Hırvatistan, 30 - 31 Temmuz 2016

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH EXPORTS AND GOVERNMENT EXPENDITURE THE CASE OF TURKEY

15th International Academic Conference, roma, İtalya, 14 - 17 Nisan 2015, ss.797

Kitap & Kitap Bölümleri

Pricing System in National and Global Markets

Financial System, Financial Development and Firm Survival:: Perspectives from Turkish Financial System and Globalization, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editör, Peter Lang, ss.93-111, 2020

Financialization and Income Inequality ...

FINANCIAL SYSTEM, FINANCIAL DEVELOPMENT AND FIRM SURVIVAL, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.77-91, 2020

ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLERİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI TİCARET: DEĞER ZİNCİRİ, PAZAR YAPILARI ve MUHASEBE UYGULAMALARI, Adnan KARA – Ramazan SAYAR, Editör, Ekin Yayınevi, ss.129-147, 2019

A BRIEF OF POST KEYNESAN ECONOMICS

STUDIES ON SOCIAL SCIENCES, Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications, ss.23-38, 2019

Gelir Düzeylerinin Vatandaş Hizmet Algısı Üzerine Etkisi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.223-235, 2018

STOK AKIM TUTARLILIĞI YAKLAŞIMI:MAKROEKONOMİK BİR MODEL

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.387-404, 2018