Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki Katılım Bankalarının COVID-19 Öncesi ve Sonrası Yoğunlaşma Analizi

II. International Symposium on Economic Thought (ISET 2021), Turkey, 23 May 2021, pp.38-51 Sustainable Development

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SEÇİLİ MAKROEKONOMİKGÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), Çevrimiçi, 1 - 02 September 2020, pp.232-238

THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM

V. European Congress on Economic Issues, 25 - 27 April 2019, pp.18

THE TWIN DEFICITS PROBLEM IN INDIA

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT ANDAGRICULTURE - ITEMA 2018, Graz, Austria, 08 November 2018

THE STOCK FLOW CONSISTENT APPROACH: DEFINITION,COMPONENTS AND SIMULATION

Conference Proceedings: 2nd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22 March 2018, pp.172-180

Does export-based growth hypothesis valid for Turkey?

6th Business and Social Science Conference Dubrovnik 2017, Dubrovnik, Croatia, 3 - 04 August 2017, pp.20

Economic Growth and Inflation in Turkey: 1980-2015

IAARHIES International Conference Saint Petersburg, Russia, St. Petersburg, Russia, 29 - 30 April 2017, pp.10-12 Sustainable Development

A GENERAL EVALUATION OF THE SLOVENIAN ECONOMY: 2000-2016

International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017, 30 March 2017, pp.26-31

The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey

5th Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2016, Dubrovnik, Croatia, 30 - 31 July 2016 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH EXPORTS AND GOVERNMENT EXPENDITURE THE CASE OF TURKEY

15th International Academic Conference, roma, Italy, 14 - 17 April 2015, pp.797 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metaverse: Transformation and Future of Agriculture

in: Metaverse : Technologies, Opportunities and Threats, Esen, Fatih Sinan; Tinmaz, Hasan; Singh, Madhusudan, Editor, Springer, pp.333-355, 2023

Analysis of Turkey's Intra-Industry Trade with the Organization of Turkic States in Selected Chapters with the Grubel-Lloyd Index

in: TÜRK DÜNYASINDA SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER, DOĞAN Levent, ZEYREKLİ YAŞ Sedef, ILGAZ Gökhan, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Edirne, pp.379-398, 2022

Metaverse: Tarımın Dönüşümü ve Geleceği

in: METAVERSE Geleceğin Dünyalarını İnşa Edecek Teknolojiler, Fırsatlar ve Tehditler , ESEN Fatih Sinan, Editor, NOBEL, Ankara, pp.427-453, 2022

ANALYSIS OF TURKEY'S INTRA-INDUSTRY TRADE WITH THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES IN SELECTED CHAPTERS WITH THE GRUBEL-LLOYD INDEX

in: TÜRK DÜNYASINDA SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER, DOĞAN LEVENT, ZEYREKLİ YAŞ SEDEF, ILGAZ GÖKHAN, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Edirne, pp.379-398, 2022 Creative Commons License

Measuring the Effect of Wage Inequality on Income Distribution via Theil Index in the Manufacturing Industry of Spain-Portugal

in: Management and Conservation of Mediterranean Environments, Jose Martin Gallardo, Rui Alexandre Castanho, Editor, IGI Global, pp.208-224, 2021

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU BRÜT DIŞ BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ BASKISI

in: DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE FİNANSAL İSTİKRAR, GÖGÜL KARATAY PELİN, YAMAN DEMET, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.107-128, 2021

Financialization and Income Inequality ...

in: FINANCIAL SYSTEM, FINANCIAL DEVELOPMENT AND FIRM SURVIVAL, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.77-91, 2020

Pricing System in National and Global Markets

in: Financial System, Financial Development and Firm Survival:: Perspectives from Turkish Financial System and Globalization, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editor, Peter Lang, pp.93-111, 2020

A BRIEF OF POST KEYNESAN ECONOMICS

in: STUDIES ON SOCIAL SCIENCES, Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, pp.23-38, 2019

ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLERİN ÖNEMİ

in: ULUSLARARASI TİCARET: DEĞER ZİNCİRİ, PAZAR YAPILARI ve MUHASEBE UYGULAMALARI, Adnan KARA – Ramazan SAYAR, Editor, Ekin Yayınevi, pp.129-147, 2019

STOK AKIM TUTARLILIĞI YAKLAŞIMI:MAKROEKONOMİK BİR MODEL

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.387-404, 2018

Gelir Düzeylerinin Vatandaş Hizmet Algısı Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-235, 2018

Metrics

Publication

55

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

129

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals