Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.21-41, 2021 (Other Refereed National Journals)

Oil Income Shocks on Budget Deficit, Growth and Inflation for the Iranian Economy

JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, vol.5, pp.11-19, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

EFFECT OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS ON SHADOW BANKING

BUSINESS MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.8, pp.2531-2545, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İşsizliğin Seçili Makroekonomik Göstergelerle Etkileşimi: SVAR Analizi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, pp.523-539, 2020 (Other Refereed National Journals)

A simple model of developing countries: financing the current account deficit

Eastern Journal of European Studies, vol.11, no.1, pp.123-145, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE COVID-19’UN SEKTÖREL ETKİLERİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.6, pp.169-185, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞİM SÜRECİ AB-OECD-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.15, pp.129-139, 2020 (Other Refereed National Journals)

Do foreign direct investment and savings promote economic growth in Poland?

Economics and Business Review, vol.4, no.5, pp.3-22, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

GELİR VE HARCAMA DÜZEYLERİNİN TASARRUF DAVRANIŞINA ETKİSİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, pp.109-130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Merkez Bankası Bağımsızlığına Kantitatif Bir İnceleme

Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, vol.14, pp.1519-1533, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE POVERTY, GROWTH AND INEQUALITY IN CANADA

International Journal of Current Research, vol.9, pp.74326-74332, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Current Account Balance, Fiscal Balance and Economic Growth in EasternEurope: ARDL Bound Testing Approach

International Journal of Economics Review Business Research, vol.5, pp.19-39, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Economic Growth And Unemployment Issue: Panel Data Analysis In EasternEuropean Countries

JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, vol.11, pp.93-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Is export-based growth hypothesis valid for Turkey?

The Macrotheme Review, vol.6, pp.53-61, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey

The Macrotheme Review, vol.5, pp.41-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Empirical Analysis of Relationship between Economic Growth and Financial Development The Case of Turkey

The Macrotheme Review, vol.5, pp.13-20, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SEÇİLİ MAKROEKONOMİKGÖSTERGELER ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI

5 th International Scientific Research Congress (IBAD-2020), Çevrimiçi, 1 - 02 September 2020, pp.232-238

THE ECONOMIC IMPACT OF TOURISM

V. European Congress on Economic Issues, 25 - 27 April 2019, pp.18

THE TWIN DEFICITS PROBLEM IN INDIA

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON IT, TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT ANDAGRICULTURE - ITEMA 2018, Graz, Austria, 08 November 2018

THE STOCK FLOW CONSISTENT APPROACH: DEFINITION,COMPONENTS AND SIMULATION

Conference Proceedings: 2nd International Scientific Conference on Economics and Management - EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22 March 2018, pp.172-180

Does export-based growth hypothesis valid for Turkey?

6th Business and Social Science Conference Dubrovnik 2017, Dubrovnik, Croatia, 3 - 04 August 2017, pp.20

Economic Growth and Inflation in Turkey: 1980-2015

IAARHIES International Conference Saint Petersburg, Russia, St. Petersburg, Russia, 29 - 30 April 2017, pp.10-12 Sustainable Development

A GENERAL EVALUATION OF THE SLOVENIAN ECONOMY: 2000-2016

International Scientific Conference on Economics and Management EMAN 2017, 30 March 2017, pp.26-31

The Effect of Foreign Direct Investment FDI on Economic Growth The Case of Turkey

5th Business and Social Science Research Conference: Dubrovnik 2016, Dubrovnik, Croatia, 30 - 31 July 2016 Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH EXPORTS AND GOVERNMENT EXPENDITURE THE CASE OF TURKEY

15th International Academic Conference, roma, Italy, 14 - 17 April 2015, pp.797 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KAMU BRÜT DIŞ BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ BASKISI

in: DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE FİNANSAL İSTİKRAR, GÖGÜL KARATAY PELİN, YAMAN DEMET, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, Ankara, pp.107-128, 2021

Measuring the Effect of Wage Inequality on Income Distribution via Theil Index in the Manufacturing Industry of Spain-Portugal

in: Management and Conservation of Mediterranean Environments, Jose Martin Gallardo, Rui Alexandre Castanho, Editor, IGI Global, pp.208-224, 2021

Measuring the Effect of Wage Inequality on Income Distribution via Theil Index in the Manufacturing Industry of Spain-Portugal

in: Management and Conservation of Mediterranean Environments, Castanho Rui Alexandre, Gallardo José Martín, Editor, IGI GLOBAL, pp.208-224, 2021

Financialization and Income Inequality ...

in: FINANCIAL SYSTEM, FINANCIAL DEVELOPMENT AND FIRM SURVIVAL, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.77-91, 2020

Pricing System in National and Global Markets

in: Financial System, Financial Development and Firm Survival:: Perspectives from Turkish Financial System and Globalization, Kara Adnan, Sayar Ramazan, Editor, Peter Lang, pp.93-111, 2020

ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLERİN ÖNEMİ

in: ULUSLARARASI TİCARET: DEĞER ZİNCİRİ, PAZAR YAPILARI ve MUHASEBE UYGULAMALARI, Adnan KARA – Ramazan SAYAR, Editor, Ekin Yayınevi, pp.129-147, 2019

A BRIEF OF POST KEYNESAN ECONOMICS

in: STUDIES ON SOCIAL SCIENCES, Özlem KAYA, Editor, Iksad Publications, pp.23-38, 2019

Gelir Düzeylerinin Vatandaş Hizmet Algısı Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-235, 2018

STOK AKIM TUTARLILIĞI YAKLAŞIMI:MAKROEKONOMİK BİR MODEL

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 1, ÖZDAŞLI Kürşat, DEMİR Murat Cem , TİRE Olcay , ARVAS İbrahim Sena, ODABAŞ Uğur Köksal, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.387-404, 2018