Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ANA TANRIÇA KÜLTÜ VE TEMSİLİYET

ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mardin, Türkiye, 15 - 17 Şubat 2019, cilt.1, ss.453-466 Creative Commons License