Education Information

Education Information

 • 2006 - 2014 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Baskent University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Avrupa Birliği'nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu Sustainable Development

  Istanbul University

 • 2005 Postgraduate

  Avrupa Birliği’nin demokratik yapısının birliğin geleceği üzerindeki etkisinin incelenmesi

  Dokuz Eylul University, Instıtute Of Socıal Scıences