Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

And the Weak Suffer What They Must? Europe, Austerity and the Threat to Global Stability

ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, cilt.15, ss.113-116, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Strange Death of Europe Immigration, Identity, Islam

MIGRATION LETTERS, cilt.17, ss.399-401, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

REFLECTIONS OF HUMAN (IN)SECURITY CONCEPT WITHIN TWITTER: EUROPEANUNION HASHTAG

AJIT-e, cilt.9, ss.7-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

”Turkish- EU Readmission Agreement Under the Terms of External Governance and Human Security”

Güvenlik Stratejileri Dergisi, cilt.13, ss.1-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Onay Sürecinin Bir Parçası Olarak Avrupa Anayasası ve Referandumlar Avrupa Entegrasyonu İçin Bir İnceleme

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.247-269, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Avrupa Birliği ve İstihdam Çalışma İlişkilerindeki Dönüşüm

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, cilt.5, ss.177-198, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri ve Türkiye

7th SCF International Conference ”The Future of the EU and EU- Turkey Relations”, 11 - 13 Nisan 2019, ss.841-851

Suriyeli Kadınlar Profili Araştırması

Kartepe Zirvesi 2018- Göç Mültecilik ve İnsanlık, 26 - 28 Ekim 2018

REFLECTIONS OF HUMAN (IN)SECURITY CONCEPT WITHIN TWITTER: EUROPEANUNION HASHTAG

The Migration Conference 2017, Atina, Yunanistan, 23 - 26 Ağustos 2017

Turkish- EU Readmission Agreement under the terms of external governance and human security

The 13th METU conference on International Relations, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Değişen Rekabetçilik Makro ve Mikro Değerlendirmeler

Avrupa Birliği’xxnde Rekabetçilik Anlayışı: Bütünsel ile Bölgesel Unsurların Birlikteliği ve Avrupa 2020 Stratejisi, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuz Demir, Editör, Nobel Bilimsel Eserler, İstanbul, ss.81-94, 2019

Uluslararası Göç

Ekonomik Göstergeler ve Küresel Rekabet Bağlamında Mavi Kart: Nitelikli Göçmen Politikasında AB’xxnin Başarısı mı, Yoksa Uyumsuzluk Örneği mi?, Dr. Öğr. Üyesi Melih Görgün, Editör, Beta Yayın Evi, İstanbul, ss.85-100, 2019

Uluslararası Göç

Zorunlu Göçmenler ve Sağlık: Suriyelilere Yönelik Türkiye ile AB Politikaları ve Diyalogunun İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Melih Görgün, Editör, Beta Yayınları, ss.19-34, 2019

Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriyeli Kadınların Profil Tarama Çalışması

Suriyeli Kadınlar ve Sağlığa Erişim, Yılmaz, E. Sare, Editör, KADEM Kadın ve Demokrasi Derneği, İstanbul, ss.105-123, 2018

Revisiting Gender and Migration

Effects of Refugee Crisis on Gender Policies: Studies on EU and Turkey, M. Murat Yüceşahin Pınar Yazgan, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.129-150, 2017

Avrupa Birliği ve Üye Devletler AB 15 Üzerine Bir İnceleme

Avusturya, Finlandiya ve İsveç- Avrupa Birliği İlişkileri, Tezcan, Ercüment, Arasi İlhan, Editör, Detay Yayıncılık, ss.453-483, 2016