Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2014 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Başkent Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Avrupa Birliği'nde Yeni Dönem Postkolonyal İlişkiler ve Göç Politikaları Diyaloğu

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Avrupa Birliği’nin demokratik yapısının birliğin geleceği üzerindeki etkisinin incelenmesi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü