Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evsel Katı Atık Toplamada İş Güvenliği Uygulamaları

tmmob, Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, vol.628, pp.13-18, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları

tmmob Makina Mühendisleri Odası VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş üvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, vol.600, pp.21-39, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği

tmmob, Makina Mühendisleri Odası, VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, vol.551, pp.15-27, 2011 (National Non-Refereed Journal)