Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evsel Katı Atık Toplamada İş Güvenliği Uygulamaları

tmmob, Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, cilt.628, ss.13-18, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları

tmmob Makina Mühendisleri Odası VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş üvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, cilt.600, ss.21-39, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Gemi İnşa Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği

tmmob, Makina Mühendisleri Odası, VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, cilt.551, ss.15-27, 2011 (Hakemsiz Dergi)