Kurum Kültürü, Dönüşümcü Liderlik ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma


Yüksel A., Demir B., Tosun A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.47, 2019 (Peer-Reviewed Journal)