Laser Technologies Research and Application Center

Disiplinler Arası İşbirliği:

Ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve ortak amaca yönelik eşgüdümlü çalışma kavramının yerleşmesi.

Ürüne Yönelik Projeler:

Bilimsel çalışmaların endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde ürüne dönüştürülmesi.

Üniversite-Sanayi İşbirliği:

Geliştirilen ürünlerin sanayinin kullanımına sunularak katma değer yaratılması.

Akademik Çağdaşlık:

En üst akademik birikime sahip ve en son teknolojiyi kullanabilecek bilgi birikimiyle donatılmış eleman yetiştirilmesi.

Recent Publications