Doç.Dr.

RÜVEYDA KÖMÜRLÜ


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Türkiye

1998 - 2000

1998 - 2000

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Yapı (Yl) (Tezli), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

Ülkemizde Toplu Konut Üretimine Yönelik Kaynak Oluşturma Model Yaklaşımları

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

Gazbeton Yapı Ürünlerinin Toplu Konutlarda Kullanımı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Yapı (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Mimarlık, Yapı Bilgisi, Proje ve Yapım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

2007 - 2015

2007 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Illinois Institute Of Technology, Armour College Of Engineering, Department Of Civil, Architectural And Environmental Engineering

Yönetimsel Görevler

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2015 - 2019

2015 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

2008 - 2011

2008 - 2011

Erasmus Koordinatörü

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Y.Lisans Tez

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Y.Lisans Seminer

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım III, MIM301

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimarlıkta Kalite ve Maliyet Yönetimi, Yapım Ekonomisi

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması, MIM402

Doktora

Doktora

Yeşil Bina Üretiminde Proje Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi, Bahar

Lisans

Lisans

Mimarlıkta Kalite ve Maliyet Yönetimi, MIM 452

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeşil Bina Üretimi ve Sertifikasyonu

Lisans

Lisans

MIM312 Yapı Uygulama Tasarımı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

MİM 117 Mimarlıkta Proje Yönetimi Teknikleri

Lisans

Lisans

Yapı Elemanları II, MIM214

Lisans

Lisans

MIM315 Yapı Üretimi ve Teknolojisi

Lisans

Lisans

Yapı Üretimi Yönetimi ve Ekonomisi, MIM 312

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimarlıkta Proje Yönetimi Teknikleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Konut Üretimi, Teknoloji ve Finansmanı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Yapı Üretimi Yönetimi ve Ekonomisi

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım III-IV

Lisans

Lisans

Yapı Elemanları II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimarlıkta Proje Yönetimi Teknikleri, 5144052

Lisans

Lisans

Yapı Üretimi ve Teknolojisi, MIM315

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi, 9851246, Güz

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması, MIM402, Güz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer, 9851071, Güz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Konut Üretimi, Teknoloji ve Finansmanı, 5144061

Lisans

Lisans

Mimarlıkta Proje Yönetimi, MIM 455

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım I-II, MIM201-202

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeşil Bina Üretiminde Proje Yönetimi, 6144007

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mimarlıkta Kalite ve Maliyet Yönetimi, Yapım Ekonomisi, 5144070

Lisans

Lisans

Mimarlıkta Kalite ve Maliyet Yönetimi, MIM 452

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım III-IV-V, MIM301-302-401

Lisans

Lisans

Mimari Tasarım I-II, MIM201-202

Lisans

Lisans

Yapı Elemanları II, MIM214

Lisans

Lisans

MIM402 Bitirme Çalışması, Bahar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer, Bahar

Lisans

Lisans

Yapı Üretimi Yönetimi ve Ekonomisi, MIM 312

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yeşil Bina Üretimi ve Sertifikasyonu 5144098

Lisans

Lisans

MIM 455 Mimarlıkta Proje Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi, Bahar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi, Güz

Lisans

Lisans

MİM 315 YAPI ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Lisans

Lisans

MIM402 Bitirme Çalışması, Güz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer, Güz

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Energy and atmosphere standards for sustainable design and construction in different countries

KÖMÜRLÜ R. , Arditi D., GÜRGÜN A. P.

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.90, ss.156-165, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Applicability of LEED's energy and atmosphere category in three developing countries

KÖMÜRLÜ R. , Arditi D., GÜRGÜN A. P.

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.84, ss.690-697, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

DRIVERS OF RESIDENTIAL DEVELOPERS' MARKETING STRATEGIES BASED ON BUYER PREFERENCES

KÖMÜRLÜ R. , GÜRGÜN A. P. , Arditi D.

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.30, sa.2, ss.1-16, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Contract Management and Disputes in the Construction Industry

KÖMÜRLÜ R. , Yeni K.

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.5, ss.71-77, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Yeşil Bina Kavramı ve Proje Yönetimi (Green Building Concept and Project Management)

KÖMÜRLÜ R.

Yapı Dergisi (Building Journal), ss.48-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Role of General Conditions relative to Claims and Disputesin Building Construction Contracts

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

NEW ARCH-INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE, cilt.4, ss.27-36, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Evaluation of LEED Requirements for Site Properties in Developing Country Specific Certification

KÖMÜRLÜ R. , GÜRGÜN A. P. , DAVID A.

Procedia Engineering, cilt.118, ss.1169-1176, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2015

2015

Review of the LEED Category in Materials and Resources for Developing Countries

Kömürlü R. , Gürgün A. P. , Arditi D.

Procedia Engineering, cilt.118, ss.1145-1152, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Saydam Şeffaf Beton Üretimi Kullanımı ve Mimariye Yansımaları

KÖMÜRLÜ R. , YILDIRIM S. T. , ÖZTEKİN K.

Mimarlıkta Malzeme, cilt.4, ss.84-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Common Barriers of Green Building Production and Solution Recommendations: An Overview

KÖMÜRLÜ R. , GÖNEL V.

6th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2020), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2020

2019

2019

İnşaat Projelerinde Tedarik Süreçlerinin Önemi ve Karşılaşılan Başlıca Sorunların Tespiti

KÖMÜRLÜ R. , YURDAL T.

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi Tam Metin Kitabı, Icar Congress, (International Congress of Academic Research), Bolu, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2019, ss.542-548

2019

2019

17 Ağustos Depreminin Konut Üretim ve Tasarımındaki Etkileri

KÖMÜRLÜ R. , ÖZTEKİN K.

Uluslararası Deprem Sempozyumu 2009, 17 Nisan - 19 Ağustos 2019

2019

2019

İnşaat Sözleşmelerinde Hak Talebi: Kaynakları ve Çeşitleri

KÖMÜRLÜ R. , Yeni K.

International Symposium on Engıneering Natural Sciences and Architecture (Uluslararası Mühendislik Doğal Bilimler ve Mimarlık Sempozyumu), Kocaeli, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.29-33

2019

2019

Recommandations for a Productive Work Schedule

KÖMÜRLÜ R. , ER A.

International Civil Engineering Architecture Conference (ICEARC 2019), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, cilt.2, ss.553-557

2019

2019

Yeşil Bina Üretimi Kapsamında Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yönteminin İncelenmesi (Investigation of Life Cycle Assessment Method in Green Building Production

KÖMÜRLÜ R. , SAYIN M.

ERASMUS International Academic Research Symposium in Science,Engineering and Architecture (ERASMUS Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde UluslararasıAkademik Çalışmalar Sempozyumu), İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.629-637

2018

2018

Evaluation of an OBCE Conversion Contract in a Large-scale Oil and Gas Project

KÖMÜRLÜ R. , ER A.

9th International Conference on Engineering, Project, and Production Management (EPPM 2018) Conference, Cape-Town, Güney Afrika, 24 - 26 Eylül 2018

2018

2018

İnşaat Firmaları İçin İhale Aşamasında İnşaat Risklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Construction Risks in The Bidding Process for Construction Companies)

KÖMÜRLÜ R. , MEMİOĞLU C.

Çukurova I. Uluslararası Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi (1st International Multi Disciplines Studies Congress), Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2018, ss.41-47

2018

2018

Causes and Effects of Change Orders in Construction Projects: An Analysis for Effective Change Order Management

KÖMÜRLÜ R.

The International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2018, ss.1105-1111

2018

2018

Kamu Özel Ortaklığı: Türkiye ve Diğer Ülkelerde Tarihi ve Uygulamalarının Karşılaştırılması (Public Private Partnership: The Comparison of History and Implementation in Turkey and Other Countries)

KÖMÜRLÜ R. , AKYEL İ.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ISAS Winter 2018, Samsun, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.976-979

2018

2018

Risk Management in Construction Projects

KÖMÜRLÜ R. , DOĞRU M.

5th international Project and Construction Management Conference (IPCMC2018), Girne, Kıbrıs (Kktc), 16 - 18 Kasım 2018, ss.840-849

2018

2018

A Simplified Method for Physical Progress Measurement

KÖMÜRLÜ R. , ER A.

the EURO-MED-SEC-2, The Second European and Mediterranean Structural Engineering and Construction Conference, Faro, Portekiz, 23 - 28 Temmuz 2018, ss.1-6

2017

2017

Resolving and Preventing Claims and Disputes in Building Construction Contracts: A Comparative Analysis of General Conditions in The U.S. and Turkey

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

Proceeding Book of the 4th International Architecture S.ARCH-2017 Conference, Erlangen, Almanya, 7 - 09 Haziran 2017, ss.80110

2016

2016

İnşaat Projelerinde Sözleşmeler Açısından Değişiklik Yönetimi A B D ve Türkiye Karşılaştırması

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.557-563

2016

2016

A Comparative Analysis of Time Considerations in AIA A201 2007 and Turkish General Conditions for Building Construction

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

Proc., 12th International Congress on Advances in CivilEngineering, September 21-23, Bogazici University, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, cilt.1

2016

2016

Delay Management in Building Construction A ComparativeStudy

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

EURO-MED-SEC-1, The First European and Mediterranean Structural Engineeringand Construction Conference, Istanbul, Turkey, May 24-29, 2016, Interaction between Theoryand Practice in Civil Engineering and Construction, İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Mayıs 2016, cilt.1, ss.431-436

2015

2015

Comparison of LEED s Energy and Atmosphere Standards for Some Developing Countrie

KÖMÜRLÜ R. , GÜRGÜN A. P. , DAVID A.

The Eighth International Structural Engineering and Construction Conference, Sydney, Avustralya, 23 - 28 Kasım 2015, ss.819-824

2015

2015

The Importance of Standards in Green Building Certification Systems

KÖMÜRLÜ R. , DAVID A.

12th International Confererence on Standardization, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2015, ss.157-162

2015

2015

Review of the LEED Category in Materials and Resources for Developing Countries

GÜRGÜN A. P. , KÖMÜRLÜ R. , DAVID A.

International Conference on Sustainable Design, Engineering and Construction, ICSDEC 2015, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Mayıs 2015, cilt.118, ss.1145-1152 identifier identifier

2009

2009

A Review of August 17 Earthquake s Effects on Housing Production and Design / 17 Ağustos Depreminin Konut Üretim ve Tasarımındaki Etkilerinin Değerlendirilmesi

KÖMÜRLÜ R. , ÖZTEKİN K.

Uluslararası Deprem Sempoyumu, Kocaeli 2009 / International Earthquake Symposium, Kocaeli 2009, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2009, ss.493-507

2008

2008

Camın Beton İçinde Lif Olarak Kullanımı Saydam Şeffaf Beton

KÖMÜRLÜ R. , YILDIRIM S. T. , ÖZTEKİN K.

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Kitabı, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Kasım 2008, ss.315-327

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Yapı Bilgi Modellemesinin Proje Yönetimine Etkisi

KÖMÜRLÜ R. , SEVER B.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar II, Seyhan Yardımlı, Editör, Uluslararası Gece Kitaplığı Yayınevi (Gece Publishing), Ankara, ss.229-246, 2020

2020

2020

Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinde İç Mekan Kalitesi: Uluslararası ve Ulusal Sertifika Sistemlerinin Karşılaştırılması

KÖMÜRLÜ R. , ONAK B.

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Akademik Çalışmalar II, Seyhan Yardımlı, Editör, Uluslararası Gece Kitaplığı Yayınevi (Gece Publishing), Ankara, ss.247-266, 2020

2020

2020

İnşaat Sektöründe Tedarik Yönetimi ve Tedarikçi

KÖMÜRLÜ R. , YURDAL T.

Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Ali Kılıçer, Editör, Uluslararası IVPE Yayınevi (International IVPE Publishing House), Cetinje, ss.146-162, 2020

2019

2019

Claims Based on Delays Caused by Changes: A Comparison of AIA A201-2007 and Turkish General Conditions for Building Construction’s Approaches

KÖMÜRLÜ R.

Academic Studies in Architecture, Engineering, Planning and Design 2019, Kavak, Duygu, Editör, IVPE Publishing, Cetinje, ss.1-9, 2019

2019

2019

A Comparison of General Conditions’xx Approach to Subcontracting in the U.S. and Turkey

KÖMÜRLÜ R.

Academic Studies in Engineerıng, Architecture, Planning and Design Sciences-2019/2, Yılmaz, Tuncay, Çivi, Can., Editör, IVPE Publishing, Cetinje, ss.253-264, 2019

2018

2018

İnşaat Firmaları İçin İhale Aşamasında İnşaat Risklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Construction Risks in The Bidding Process for Construction Companies)

KÖMÜRLÜ R. , MEMİOĞLU C.

Maliye ve Finans Araştırmaları, Ülger, Ö., Editör, IKSAD International Publishing House, Adıyaman, ss.65-77, 2018

2018

2018

Causes and Effects of Change Orders in Construction Projects: An Analysis for Effective Change Order Management

KÖMÜRLÜ R.

Current Approaches in Engineering and Architecture, Öktem, H., Editör, Strategic Researces Academy (SRA) Academic Publishing, Ankara, ss.1-8, 2018

2017

2017

Project Management in Green Building Production

KÖMÜRLÜ R. , ARDITI D.

Ecology, Planning and Design, Koleva, I. , Duman Yuksel, U., Benaabidate, L., Editör, St. Kliment Ohridski University Press Sofia, Sofija, ss.1-11, 2017

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2019

Temmuz 2019

TÜBİTAK Projesi

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, MAG, TürkiyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 3

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2009

Mayıs 2009

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Uşak Üniversitesi