Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE SERAMİK SANAYİ TARİHİNDEN BİR KESİT: YARIMCAPORSELEN

18.ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 25 - 28 November 2019

Kocaeli nde Kamusal Alanada Çağdaş Sanat Yapıtı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20 - 22 April 2006

Anadolu Kentlerinden Örneklerle Kamusal Alanda Çağdaş Sanat Uygulamaları ve Yerel Yönetimler

Sanatta Anadolu aydınlanması Bireysellik Ulusallık Evrensellik-Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.175

Geleneksel Çini Sanatı Verilerinin Günümüz Sanatının Değişen Koşulları İçinde Değerlendirilmesi

Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 November 1995

Metrics

Publication

17

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Project

2

Thesis Advisory

2

Open Access

1