Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sanatsal Bir İfade Dili Olarak “Eylem” ve “Tahribat”

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.10, ss.71-84, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çin Çayı ya da Coca Cola

Genç Sanat, ss.41-43, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Düşün Ötesinde Bir Koleksiyon

Türk Seramik Federasyonu Seramik Dergisi, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE SERAMİK SANAYİ TARİHİNDEN BİR KESİT: YARIMCAPORSELEN

18.ULUSAL KİL SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 25 - 28 Kasım 2019

Kocaeli nde Kamusal Alanada Çağdaş Sanat Yapıtı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, 20 - 22 Nisan 2006

Anadolu Kentlerinden Örneklerle Kamusal Alanda Çağdaş Sanat Uygulamaları ve Yerel Yönetimler

Sanatta Anadolu aydınlanması Bireysellik Ulusallık Evrensellik-Ulusal Sanat Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Türkiye, 2 - 05 Haziran 2005, ss.175

Geleneksel Çini Sanatı Verilerinin Günümüz Sanatının Değişen Koşulları İçinde Değerlendirilmesi

Türkiye’de El Sanatları Geleneği Ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Kasım 1995