Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of the efficacies of two different fiber post-removal systems: A micro-computed tomography study

MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.82, ss.394-401, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparing Fracture Resistance and the Time Required for Two Different Fiber Post Removal Systems

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.27, ss.771-774, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Biranın alkol oranının kompozitin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisi

Turkiye Klinikleri J Dental Sci, cilt.22, ss.35-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar