Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Psychometric Evaluation of Adapted Transsexual Voice Questionnaire for Turkish Trans Male Individuals.

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, vol.35, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Does Dysphagia Improve Following Laryngeal Reinnervation for Treatment of Hoarseness in Unilateral Vocal Fold Paralysis?

Journal of voice : official journal of the Voice Foundation, vol.35, pp.307-311, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Voice-related gender dysphoria: quality of life in hormone naive trans male individuals

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.21, pp.53-60, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Functional constipation as a neglected condition in laryngectomized patients

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.31, no.2, pp.120-127, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Reliability and validity of the Turkish version of the Vocal Fatigue Index.

Turkish journal of medical sciences, vol.50, pp.902-909, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Psychosocial effects of otoplasty in adult patients: a prospective cohort study

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.276, pp.1533-1539, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Laryngopharyngeal reflux concept: what is known and what should we focus on?

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.85, pp.133-135, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Efficacy of sublingual immunotherapy for house dust mite allergic rhinitis

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.272, pp.3341-3346, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Does lack of glottic closure affect quality of life as a cause of constipation in laryngectomized patients?

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.270, pp.629-34, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Lower lip reconstruction with Abbe-Estlander flap modification: preserving the same side vascular pedicle.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.269, pp.2593-4, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Giant Solitary Trichoepithelioma Originating from the Auricle

DERMATOLOGIC SURGERY, vol.38, no.9, pp.1527-1528, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effects of the incision types in myringoplasty operations on cosmesis.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, vol.263, pp.820-2, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx.

Auris, nasus, larynx, vol.33, pp.71-4, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of hearing reconstructions in tympanosclerosis with stapes fixation

Journal of Surgery and Medicine , vol.5, no.5, pp.453-458, 2021 (International Refereed University Journal)

Gerilim Tipi Baş ağrılarında temporomandibular disfonksiyon birlikteliği

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.9, no.3, pp.79-85, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Voice-related Outcomes after Long-Term Androgen Treatment in Trans Males.

Kocaeli Universitesi Saglık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.53-58, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Total larenjektomi uygulanmış veya organ koruma protokolüne alınmış hastalarda yaşam kalitesi ve konstipasyon

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.18, no.3, pp.120-125, 2019 (Other Refereed National Journals)

SPAZMODİK DİSFONİ

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.24, pp.238-245, 2017 (Other Refereed National Journals)

Reflü Larenjit: Tanı ve Tedavi

Klinik Tıp Bilimleri, vol.3, pp.35-40, 2015 (Other Refereed National Journals)

Endoskopik sinüs cerrahisi komplikasyonları ve asistan eğitimi

Türk Otolarengoloji Arşivi, vol.44, pp.14-17, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Panel/Larinksin Benign Lezyonları

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Turkçe Ses Yorgunluğu Ölçeğinin Uyarlama, güvenilirlik ve geçerliliği.

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2019, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019, pp.1

Evaluation of Vocal Fatigue in Parkinson’s Disease

VoiceIstanbul, İstanbul, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.26

Laryngopharyngeal Reflux Does it exist?

5th Congress of European ORL-HNS, 2019, Brussels, Belgium., Brussels, Belgium, 29 June - 03 July 2019

Severe laryngeal edema after injection laryngoplasty with dextranomer/hyaluronic acid: a case report

5th Congress of European ORL-HNS, 2019, Brussels, Belgium., Brussels, Belgium, 29 June - 03 July 2019, pp.1

Diffuse Large B Cell Lymphoma of Tongue Base: A Case Report

5th Congress of European ORL-HNS, 2019, Brussels, Belgium., Brussels, Belgium, 29 June - 03 July 2019, pp.1

Türk trans erkek bireylerde ses ölçeklerinin kullanılabilirliği

11. ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ, Rize, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.1-2

Temporomandibular eklem disfonksiyonu ve Gerilim tipi baş ağrısı için anksiyete ortak bileşen mi?

4. KBB İlkbahar toplantısı, Nisan, Antalya,2019., Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.1

Total Larenjektomi Uygulanmış veya Organ Koruma Protokolüne Alınmış Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Konstipasyon

4. KBB İlkbahar toplantısı, Nisan, Antalya,2019., Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019

Odontojenik Enfeksiyondan mediastinite: Bir derin boyun enfeksiyonu olgu sunumu.

3. Ulusal Baş Boyun Kongresi, Antalya, 2019, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.1

Klasik tanıma uymayan İdyopatik Ani İşitme Kaybı olan hastalarda eş zamanlı sistemik ve intratimpanik kortikosteroid tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019

Baş Boyun Schwannomlar: 3. Basamak Klinik Tecrübelerimiz

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2018, Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Yutma Bozuklukları Tanı ve Tedavi

40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Ba Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2018

Larenks Yerleşimli Verruka Vulgariste Cerrahi Yaklaşımımız

40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2018., Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Rekürren Respiratuar Papillomatozis

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi, Sakarya, Turkey, 19 - 22 September 2018

Baş-Boyun kanserlerinin nodal evrelemesinde PET-BT’nin histopatoloji ile karşılaştırılması

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi, Sakarya, Turkey, 19 - 22 September 2018, pp.1 Sustainable Development

Derin Boyun Enfeksiyonları Klinik Sonuçlarımız

10. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Kongresi, Sakarya, Turkey, 19 September 2018, pp.1

Respiratuar Papillomatozis

10. Ulusal Larengoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.1

Does dysphagia improve following laryngeal reinnervation for treatment of hoarseness in vocal fold paralysis?

COSM: 139th Annual Meeting of the American Laryngological Association, Maryland, United States Of America, 18 - 20 April 2018

Panel/ Larenjektomi Sonrası Ses Protezleri ve Yutma Rehabilitasyonu

39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

PEDİATRİK TRAKEOTOMİ: 10 YILLIK DENEYİMLERİMİZ

39. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.1

AKUT SPONTAN DİL KÖKÜ ABSESİ

39. ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017

PROFESYONEL SESİN KORUNMASI: SES ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

DÜNYA SES GÜNÜ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 10 April - 10 October 2017

The effects of vowels on spectral slope parameters

28th UEP Congress, Phoniatrics Communication, Bilbao, Spain, 29 September - 01 October 2016, vol.8, pp.47-48

GERD/PERD

WORLD ENT CONGRESS, Paris, France, 24 - 28 June 2017

Fonksiyonel Ses Hastalıkları

9. ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2017

KOMBİNE LARİNGOSELE NEDEN OLAN LARENKS KARSİNOMU

9.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2017

ALARENGEAL KONUŞMA

9. ULUSAL DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2017

The development of language skills among 2-7 years old children using hearing aid

28th UEP Congress, Phoniatrics Communication, Bilbao, Spain, 29 September - 01 October 2016

Allerjik Rinitli sigara içen ve içmeyen hastalarda levosetirizin etkisinin değerlendirilmesi

12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.27

Rinosinüzit Etyolojisinde Alerji Önemlidir

37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2015

Fonocerrahide Olgu Tartışmaları: 5N 1K

7. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 September 2015

LFR’nin Güncel Tedavisi

7. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 September 2015

Ses Bozuklukları: Değerlendirme Yöntemleri

14. Rinocamp, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2015

Tiroglossal duktus kisti ve ektopik tiroidden gelişen tiroid papiller karsinom

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011

Kafa travması sonrası temporal kemik fraktürü olmaksızın kontralateral total işitme kaybı: olgu sunumu.

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.1

Alt dudak rekonstrüksiyonunda vasküler pedikülü korunmuş Abbe-Estlander Flep modifikasyonu

33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2011, pp.375

Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 26 May 2005, pp.3

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?

28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 26 May 2005, pp.5

Books & Book Chapters

Kortikosteroidlerin Yan Etkileri ve Yan Etkilerin Önlenmesi

in: Kulak Burun Boğazda Steroid Kullanımı, Cingi Cemal,Altuntaş Emine Elif, Editor, Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Yayınları, Eskişehir, pp.54-64, 2021

PERDE CERRAHİLERİ

in: HER YÖNÜYLE LARENGOLOJİ, Öz Ferhan,Coşkun Hakan,Şirin Seher, Editor, ANKARA NOBEL, Ankara, pp.398-404, 2021

in: , Öz Ferhan,Coşkun Hakan,Şirin Seher, Editor, ANKARA NOBEL, Ankara, pp.307-318, 2021

Trans Kadınlarda Sese Yaklaşım

in: CİNSİYET DİSFORİSİ Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Polat Aslıhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.152-161, 2020

Trans Erkeklerde Sese Yaklaşım

in: CİNSİYET DİSFORİSİ Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Polat Aslıhan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.206-215, 2020

Künt ve Penetran Baş Boyun Travmaları

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlı Eğitimi Kaynak Kitap-2, Yiğit Özgür,Kara Cüneyt Orhan,Alkan Zeynep, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.374-379, 2019

LARENJİT

in: KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANLIK EĞİTİM, Kıroğlu M,Yiğit Ö,Keleş M,Kara CO,Alkan Z(Ed.ler), Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.709-719, 2018

BAŞ BOYUN

in: CERRAHİ ÖZET BİLGİLER VE GÜNCEL NOTLAR, TONGUÇ UTKU YILMAZ, Editor, Güney Yayınları, Ankara, pp.8-15, 2017

TİNNİTUS AMERİKAN AKADEMİ YAKLAŞIM VE ÖNERİLERİ

in: TINNITUSA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, MEHMET FATİH ÖĞÜT, Editor, MEDİKAL AKADEMİ, İstanbul, pp.275-304, 2017

Tinnitus Amerikan Akademisi Yaklaşımı ve Önerileri (Tunkel David ve AA-OHNS onayıyla hazırlanmış bölüm)

in: TİNNİTUSa Multidisipliner Yaklaşım, Öğüt Mehmet Fatih, Editor, Medikal Akademi, İstanbul, pp.275-304, 2017