Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The effect of demographic variables on the university’s proactive personality and uncertainty avoidance

Journal of Economic and Social Thought, vol.5, pp.340-351, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaızen and Intuıtıon in Stress Management

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Types of behavior in businesses and resistance to individual change

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kariyer Sürecinde Varılan Son Nokta: Ceo

Plastik Araştırma,Geliştirme ve İnceleme Dergisi, vol.1, pp.90-96, 2013 (Other Refereed National Journals)

CPA’s e-government applications perspectives on a research

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, pp.257-264, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

YÖNETİMDE BAĞIL HAREKET: YÖNETİCİLER VE YÖNETİLENLER ARASINDAKİ KARŞILIKLI ÖNYARGI

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.2019, pp.39-40

KRİZ VE STRES SÜRECİNDE LİDERLİK TÜRLERİ KURUMSAL DUYGUSAL ZEKÂYI VE İNSAN KAYNAKLARI MOTİVASYONUNU NASIL ETKİLEYEBİLİR?

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.2019, pp.33-34

Possible Effects Of Blockchain Technology On Knowledge Management And Change Management

III. “European Congress on Economic Issues, Dabrowa Gornicza, Poland, 7 - 09 May 2018, pp.24

Vekalet Teorisine Göre Örgüt Neden Var?

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.86-92

Behaviors of Immigrant Entrepreneurs and Political Changes

II. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES NEW TRENDS IN ECONOMICS”, 16 - 18 November 2017

Karar Verme Motivasyonunda ve Önceliklerin Yönetiminde Liderin Kullanabileceği Üç Yöntem

International Congress of Management Economy and Policy, 17 - 18 November 2017

Saldırgan Davranışlardan Kaynaklanan Çatışmaların Yönetiminde İslami İş Ahlakının Etkileri

Uluslararası İslam Ekonomisi,Finansı ve Etik Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.86

EMOTIONAL AND SOCIAL INTELLIGENCE AGAINST INERTIA

International Teacher Education Conference, 16 - 19 August 2017

INDECISION MANAGEMENT AND DECISIONAL PROCRASTINATION

International Trends and Issues in Communication Media Conference, 17 - 19 July 2017

Üniversite Öğrencilerinde Karar Verme Becerileri: Kocaeli Meslek Yüksekokulu Örneği

International Congress Of Management Economy And Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.880-891

İşkolizm ve Mükemmelliyetçilik

7th International Science and Technology Conference, 13 - 15 July 2016

İşletmelerde Oligopolistik Yapılanmaya Karşı Dengeleyici Güç ve Teknostrüktür Kavramı

9. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011, pp.3282-3288

Meslek Yüksekokulu Eğitiminde Yaşanan Sorunların Bir Sonucu: Motivasyon Eksikliği

2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2011), Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011

Küreselleşme Olgusu ve Bilgi Toplumunun Gelişme Dinamiklerinin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri

8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 28 - 31 October 2010

Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları ile İlgili Sorunlar

Yerel Yönetimler Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 04 December 2004, vol.1, pp.627-636

Books & Book Chapters

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, UÇKUN, C. GAZİ, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, pp.211-238, 2018

Tüm bölümlerde Danimarka ile ilgili bilgiler

in: Uygarlık ve Yönetim Kuzey ve Orta Avrupa Ülkelerinde Uygarlığı Yönlendiren Yönetim Parametreleri, Ali AKDEMİR, Editor, Roma Yayınları, Ankara, pp.21-115, 2004