Araştırma Alanları

  • Kompozit Malzemeler

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Makina Mühendisliği

  • Mekanik

  • Katı Cisimler Mekaniği

  • Kırılma Mekaniği

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi

  • Mekanik Testler

  • Mühendislik ve Teknoloji