Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of partıcle sıze of calcıum carbonate on the short-term tensıle creep propertıes of polypropylene block copolymer.

2.ULUSLARARASI MALZEME BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ KONFERANSI (KAPADOKYA), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

The Investigation of Short-term creep behavior of microparticulate filled polypropylene materials

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, 22 - 26 Nisan 2017

The Effect of Natural Weathering on the Morphological and Thermal Properties of Polyetherimide (PEI) Composites

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2017), 22 - 26 April 2017

Thermal Properties Of Polypropylene Homopolymer Materials Filled For Different Grain Size Colemanite

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOPHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS, 1 - 03 Eylül 2016, cilt.1

Effect Of Surface Treated Ground Colemanite Filler Content On The Tensile Properties Of Polyamide 6 6

5th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, (APMAS2015), Muğla, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2015

Mikropartikül Taneli Kolemanit Bor Maddesinin Polipropilen Random Kopolimer Malzemenin Termal Özelliklerine Etkisi

I. Ulusal Plastik Teknolojileri Sempozyumu “Plastikler, Polimer Kompozitler, Şekillendirme Teknolojileri, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2015

The Effect Of Graound Colemanite On The Fracture Toughness Of Polypropylene Homo Polymer

1th Advanced Materials World Congress,Peer Reviewed Book, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2013

The Effect Of Thermal Cycles On Fracture Behaviour Of Filled Calcium Carbonate Polypropylene Random Copolymer

1th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

Tensile Properties of Ground Colemanite Filled Polypropylene Homopolymer

1th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 3-6 September, Çesme-Sheraton, İzmir, Turkey, 1th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013

Fracture Toughness Of Calcium Carbonate Filled Polypropylene Block Copolymer Composıte Stored At A Place Which Have No Daylight

Proceedings of the Polymer Processing Society 29th Annual Meeting ~ PPS-29, Nuremberg, Almanya, 15 - 19 Temmuz 2013

Tensile Properties Of Ground Colemanite Filled Polyamide 6 6 Composite

Proceedings of the Polymer Processing Society 29th Annual Meeting , PPS-29, Nuremberg, Almanya, 15 - 19 Temmuz 2013

Soğuk Şekillendirilmiş Farklı Mineral CaCO3 Dolgulu Polipropilen Malzemelerin Mekanik Özellikleri

1.Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013

Poliamid 6 6 Malzemenin Çekme Özelliklerine Kalsiyum Stearate Kaplı Öğütülmüş Kolemanit Dolgu Miktarının Etkisi

1.Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013