Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2011 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1996 - 2000 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  XVI. yüzyıla ait bir Tezkiretü'l-Evliyâ tercümesi (giriş-metin-sözlük-tıpkıbasım)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 2004 Yüksek Lisans

  Faik Reşad Külliyyat-ı Letaif (giriş, metin, sözlük)

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili (Yl) (Tezli)