Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEYİMLERDE CİNSİYET KAVRAMI ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

ROUTE EDUCATIONAL and SOCIAL SCIENCE JOURNAL, cilt.6, ss.873-903, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNE AİT BİR ESER: ÖMEROĞLU’nun DESTÂN-I MUHAMMED MESNEVİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL of LANGUAGE ACADEMY, cilt.7, ss.192-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE AĞAÇ SEMBOLİZMİ ve MUHYÎ’NİN TEMSÎL-İ ŞECER İSİMLİ ESERİ

ACADEMİC PLATFORM JOURNAL of ISLAMIC RESEARCH, cilt.3, ss.13-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRK VEZİR HİKÂYELERİNDE METİN İÇERİK KARŞILAŞTIRMASI (İSTANBUL VE KONYA NÜSHALARI)

TURKISH STUDIES - LANGUAGE and LITERATURE, cilt.144, ss.2003-2012, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Ideology on the Literary Style in Literary Works

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.579-595, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

TURKISH STUDIES, cilt.12, ss.49-67, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinion of Society on the Inverted Sentence and the Place of the Inverted Sentence in Prose

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, ss.542-555, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

MENÂSİK-İ HACC ADLI ESERDE BİRLEŞİK FİİLLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, ss.118-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ SORUNLARI

INTERNATIONAL JOURNAL of SOCIAL SCIENCES and EDUCATION RESEARCH, cilt.3, ss.981-989, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÂSTÂN-I AHMED HARÂMÎ MESNEVİSİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER -1-

LITTERA TURCA JOURNAL of TURKISH LANGUAGE and LITERATURE, cilt.2, ss.301-310, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE ESKİ TÜRKÇENİN İZLERİ

TURKISH STUDIES, cilt.9, ss.785-798, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEYYAD HAMZA’NIN YÛSUF U ZELİHA’SINDAKİ ARKAİK UNSURLAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VUBIHLAR ve VUBIHÇA

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.2, ss.91-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ TÜRKÇEDE KUŞ İSİMLERİ

TURKISH STUDIES, cilt.8, ss.1237-1246, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞEYH NASÛH EFENDİ VE HADÎS RİSÂLESİ ÜZERİNE

SÛFÎ ARAŞTIRMALARI - SUFİ STUDİES, cilt.4, ss.49-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FERİDÜDDİN ATTÂR’IN HAYATI ve ESERLERİ

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, ss.241-262, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ZÂTÎ DÎVÂNI’NDA ARKAİK UNSURLAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.117-130, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE İLGİLİ MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, ss.25-41, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEZKİRE VE TEZKİRECİLİĞİN GELİŞİMİ

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, ss.14-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KIRK VEZİR HİKAYELERİNİN UPPSALA VE KONYA NÜSHALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

V. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

ERKEN DÖNEM HALK MUHAYYİLESİNDE TASAVVUF: KIRK VEZİRHİKÂYELERİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI MARMARA FEN ve SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ BAHAR, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

DÜNYA GÖRÜŞÜNÜN ÜSLÛBA ETKİSİ

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.35

KÖKTÜRK YAZISI İLE YAZILMIŞ YAZITLARDA F İŞARETİ İLEGÖSTERİLEN Ñ SESİ ÜZERİNE

IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018

TÜRKÇEYİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME DURUMLARINDA GÖRÜLEN DİL PROBLEMLERİ

IV. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.515-521

ACADEMIC TURKISH NEEDS of INTERNATIONAL STUDENTS at KOCAELİ UNIVERSITY

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kudus, Endonezya, 23 - 25 Mart 2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, cilt.1, ss.246

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN FEN VE SOSYAL ALANLARINA GÖRE AKADEMİK TÜRKÇE BAŞARILARI

1. ULUSLARARASI İPEK YOLU AKADEMİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.556-557

TÜRKİSTANDA CEDİDCİLİK HAREKETİNİN OLUŞUMU VE GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.276-300

DİVÂNU LÜGÂT’İT TÜRK’TEKİ HAPAXLAR -1-

II. ULUSLARARASI KAŞKARLI MAHMUD SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.160-165

TÜRKÇE BİLİM YAPMAK MÜMKÜNDÜR

II. ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.158-160

TÜRK DÜNYASINDA ORTAK TERİM SORUNU

VI. ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 24 - 26 Nisan 2014

Kitap & Kitap Bölümleri