Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the dynamics of rotating, tapered, visco-elastic beams with a heavy tip mass

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.45, ss.69-93, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Consideration of the masses of helical springs in forced vibrations of damped combined systems

MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, cilt.38, ss.239-243, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the eigencharacteristics of a centrifugally stiffened, visco-elastic beam

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.223, ss.1767-1775, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the consideration of the masses of helical springs in damped combined systems consisting of two continua

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.28, ss.167-188, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Understanding Dyadics and Their Applications in Mechanical Engineering

Scottish Journal of of Arts, Social Sciences and Scientific Studies, cilt.3, ss.95-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sharing of an in-class experience with Lagrange equations of the fi rst and second kind for determining reaction forces

International Journal of Mechanical Engineering Education, cilt.38, ss.252-259, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ağır Ticari Araçlarda Cıvatalı Bağlantıların Tork Kaybı için bir Test Metodu

3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Adana, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020

Bir Arazi Aracında Aktif Viraj Denge Çubuğunun Modellenmesi ve Kontrolü

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), 25 - 27 Ekim 2017