Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2007Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2001Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1993Lisans Yandal

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007Doktora

  Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2000Yüksek Lisans

  İlköğretim okullarında bazı durumların örgütsel çatışma yaratma derecelerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta ÜstüFransızca