Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2007
  Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2000 - 2001
  Yüksek Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1996 - 2000
  Lisans

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1989 - 1993
  Lisans Yandal

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007
  Doktora

  Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki

  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2000
  Yüksek Lisans

  İlköğretim okullarında bazı durumların örgütsel çatışma yaratma derecelerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  Fransızca