Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Creating Intergenerational Space in Schools: A Scale Development Study

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.5, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating and utilizing spaces to enhance intergenerational learning at schools and results

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN FARKLILIKLARA SAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD), cilt.8, ss.387-417, 2018

Öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklarayaklaşımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1494-1513, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Teachers’xx Views on the Reality Shock

5th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2019, 9 - 11 Temmuz 2019

Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Gösterdikleri Örgütsel Muhalefet İçin Görüşleri

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.150-157 Creative Commons License

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluk Algılarının Analizi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019

Askeri Okul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algi Düzeyleri

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

Sosyal Yeterlilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

Characterization of fracture (part I) a metallographic study on quenched and tempered steels perforated by ballistic impact

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.98-107

A failure analysis of AA5083 mold material used for curing rubber compounds

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.143-150

Characterization of the fracture behaviour of X42 microalloyed pipeline steel

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.133-142

Kitap & Kitap Bölümleri

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools

Multicultural Structure of Schools and Intercultural Education, Polat, Soner, Günçavdı, Gizem, Editör, IGI Global, ss.61-85, 2020

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools

Peace Education and Empathy: The Effect of Peace Education Program onthe Empathy Trends of Primary School Students, Polat, Soner Günçavdı, Gizem, Editör, IGI Global, ss.270-291, 2020

Bilirkişi Raporları