Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Reasons of Negative Emotions that School Administrators Feel and How They Manage Them

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, ss.36-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating Intergenerational Space in Schools: A Scale Development Study

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.5, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Creating and utilizing spaces to enhance intergenerational learning at schools and results

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRENCİLERİN FARKLILIKLARA SAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ

KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD), cilt.8, ss.387-417, 2018

Öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanlarının farklılıklarayaklaşımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1494-1513, 2018

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE SANATSAL LİDERLİK DAVRANIŞLARI SERGİLEMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

International Marmara Social Sciences Congress (Spring) 2020, 19 - 20 Haziran 2020

Farklı Kuşaklardan Okul Yöneticileri Arasında Teknolojik Konularda Bilgi Paylaşımı

4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL HUMAN SCIENCES, 12 - 14 Haziran 2020

Teachers’xx Views on the Reality Shock

5th International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2019, 9 - 11 Temmuz 2019

Okul Yöneticilerinin Öğretmenlerin Gösterdikleri Örgütsel Muhalefet İçin Görüşleri

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.150-157 Creative Commons License

Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Mutluluk Algılarının Analizi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019

Sosyal Yeterlilik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

Askeri Okul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algi Düzeyleri

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019

A failure analysis of AA5083 mold material used for curing rubber compounds

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.143-150

Characterization of fracture (part I) a metallographic study on quenched and tempered steels perforated by ballistic impact

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.98-107

Characterization of the fracture behaviour of X42 microalloyed pipeline steel

3rd International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF 2013, Kos, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013, ss.133-142

Kitap & Kitap Bölümleri

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools

Multicultural Structure of Schools and Intercultural Education, Polat, Soner, Günçavdı, Gizem, Editör, IGI Global, ss.61-85, 2020

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools

Peace Education and Empathy: The Effect of Peace Education Program onthe Empathy Trends of Primary School Students, Polat, Soner Günçavdı, Gizem, Editör, IGI Global, ss.270-291, 2020

Bilirkişi Raporları