Publications & Works

Articles Published in Other Journals

EDVAR GELENEĞİNDEN GÜNÜMÜZE NİŞÂBÛREK MAKÂM TAHLİLİ

Eurasian Journal of Music of Dance, no.13, pp.1-22, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİLEŞİK MAKÂM BÛSELİK

RAST MÜZİKOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.813-827, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

PENCGÂH MAKÂMI

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.4, no.15, pp.111-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

HÂMMAMÎZÂDE İSMÂİL DEDE EFENDİ NİN MEVLEVÎ ÂYÎNLERİNDEKİ MAKAM VE FORM ANLAYIŞININ TÜRK DİN MÛSİKÎSİNE ETKİLERİ

İDİL SANAT VE DİL DERGİSİ, vol.1, no.4, pp.61-83, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Efendi nin Sabâ Âyîn î Şerîfî nin Makam Geçki Çeşni Analizi

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.30, pp.553-600, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türk Musikisinde Nazariyatçılara ve Bestekarlara Göre Buselik Makamının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Ahmet keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, no.28, pp.17-29, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Makam Müziği Nazari Tarihinde Yaklaşık Üç Asırdır Çözümlenemeyen Rehâvî!

4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Science, Samsun, Turkey, 22 November 2019, pp.69-74

THE SÛZ NÂK MAKAM MODE İN THE EDUCATİON OF TURKISH MUSİC

INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE, Florence, Italy, 8 - 09 May 2014

MÜZİKTE KİTLE EĞİTİMİNE ELEŞTİREL BAKIŞ ŞEDD İ ARABÂN ŞEDARABÂN MAKAMI

IV. ULUSLARARASI HİSARLI SEMPOZYUMU-MÜZİK NEREYE GİDİYOR, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013

CHANGING THE LEARNING TO UNTERSTAND ANY WORK İN THE FORM OF MEVLEVÎ RITUALS VİA ANALYSİS AS TO THE MODE AND STYLE

WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MIAMI, United States Of America, 8 - 09 May 2014, pp.246-250

Books & Book Chapters

HÜSEYİN SADETTİN AREL’xxİN TÜRK MÛSİKÎSİ NAZARÎYATI DERSLERİ’xxNDEKİ RÂST MAKÂM KARARLI TARİFLERİNE YAKLAŞIMLARININ (ÇÖZÜMLEMELERİNİN) ANADOLU EDVÂR GELENEĞİ İCRA VE KURAM İLMÎ HAKÎKATİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

in: 2017 AREL SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ /ULUSLARARASI HÜSEYİN SADETTİN AREL VE TÜRK MÜZİĞİ SEMPOZYUMU 13-14 ARALIK 2017, Prof.Dr. Fikret TURAN, Araş.gör.Dr. Emine temel, Araş. Gör. Emre KURBAN, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayın No:5247, İstanbul, pp.263-314, 2018

TANBÛRİ CEMİL BEY'İN PEŞREV FORMU BESTEKÂRLIĞI'NDAKİ MAKÂMSAL UYGULAMALARININ NAZARÎ KAYNAKLARLA BAĞLANTISI

in: 100 Ölüm Yıldönümünde ÜSTÂD I CIHÂN Tanbûrî CEMIL BEY e Armagan, Ferudun AY, Erdem Ilgi AKTER, Zeynep Yıldız ABBASOGLU , Salih DEMIRTAS, Editor, Seçil Ofset, İstanbul, pp.174-203, 2016