Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2009
  Doktora

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 2002 - 2005
  Yüksek Lisans

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1997 - 2001
  Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009
  Doktora

  Bazı Yeni Fenil, Furil ve Benzimidazol Sübstitüe Oksim Eterlerin Sentezi ve Bunların Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2005
  Yüksek Lisans

  N-Alkil Sübstitüe Furil Nitronların Eldesi ve Bunların Halkakatılma Reaksiyonları Üzerinde Çalışmalar

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • C1 İleri
  İngilizce

 • B1 Orta
  Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012İş Sağlığı ve Güvenliği

  ÇSGB A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
  , ÇSGB

 • 2012İş Sağlığı ve Güvenliği

  ÇSGB İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ
  , ÇSGB