Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, characterization, DFT and molecular docking studies for novel 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one O-benzyl oximes

JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY, cilt.16, ss.2243-2255, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-1-(2-furyl)ethanone O-ethyloxime

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.65, ss.1621-1631, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-1-(2-furyl)ethanone O-propyloxime

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.65, ss.1517-1527, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-1-(2-furyl)ethanone O-isopropyloxime

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.65, ss.1604-1614, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1-[2-(2,6-Dichlorobenzyloxy)-2-(2-furyl)ethyl]-1H-benzimidazole

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1-[2-(3,4-dichlorobenzyloxy)-2-phenylethyl]-1H-benzimidazole

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1-{2-Phenyl-2-[4-(trifluoromethyl)benzyloxy]ethyl}-1H-benzimidazole

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

1-[2-(4-Fluorobenzyloxy)-2-phenylethyl]-1H-benzimidazole

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2-(1H-benzimidazol-1-yl)-1-phenylethanone

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-1-(furan-2-yl)-ethanone O-2,4-dichlorobenzyloxime

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.63, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2-(1H-Benzimidazol-1-yl)-1-(2-furyl)-3-phenylpropan-1-one

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.63, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2-(1H-benzimidazol-1-yl)-1-phenylethanone oxime

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.63, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and antimicrobial activity of some novel furyl and benzimidazole substituted benzyl ethers

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.44, ss.731-734, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and antimicrobial activity of some novel phenyl and benzimidazole substituted benzyl ethers

BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS, cilt.17, ss.2233-2236, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nucleophilic Substitution Reaction of Imidazole with Various 2-Bromo-1-arylethanone Derivatives: A Computational Study

Sakarya University Journal of Science, cilt.23, ss.322-332, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the esterification reaction of phenacyl bromide with benzoic acids: microwave and ultrasound versus conventional heating

Bulgarian Chemical Communications, cilt.51, ss.134-145, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Computational Study on the Nucleophilic Substitution Reaction between 2-Bromoacetophenone and Azole Derivatives

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, ss.261-269, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adsorption of Sunset Yellow FCF Onto MCM-41

The Online Journal of Science and Technology, cilt.8, ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The First Synthesis of Some Novel 4-Chloro Chalcone Based Oxime Ethers: An Experimental and Computational Study

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.475-489, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATIONS ON THE 2-(BENZYLTHIO)-4-(FURAN-2-YL)THIAZOLE DERIVATIVES: A DFT AND MOLECULAR DOCKING STUDY

IMASCON, International Marmara Sciences Congress Autumn 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

DFT AND MOLECULAR DOCKING CALCULATIONS ON THE 1-(4-((4-(FURAN-2-YL)THIAZOL-2-YL)AMINO)PHENYL)ETHAN-1-ONE O-BENZYL OXIME DERIVATIVES

IMASCON, International Marmara Sciences Congress 2019 Autumn, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

DFT and Molecular Docking Studies on Some Novel 1-phenyl-2-((5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)thio)ethan-1-one O-benzyl oxime Derivatives

IMASCON2019Spring, Uluslararası Marmara Fen Bilimleri Kongresi - International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.1007-1014

COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF BENZYL ETHERS DERIVED FROM CHALCONES: A COMPUTATIONAL AND MOLECULAR DOCKING STUDY

MAS4(2019), International Conference on Mathematics-Engineering-Natural and Medical Sciences-IV, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.173-180

A DFT STUDY ON THE REACTIONS OF 5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOLE-2-THIOL WITH VARIOUS 2-BROMO-1-ARYLETHAN-1-ONE DERIVATIVES

MAS4(2019), International Conference on Mathematics-Engineering-Natural and Medical Sciences-IV, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.124-135

A COMPUTATIONAL AND MOLECULAR DOCKING STUDY ON 3-(BENZYLOXY)PENTA-1,4-DIENE-1,5-DIYL)DIBENZENE DERIVATIVES

MAS4(2019), International Conference on Mathematics-Engineering-Natural and Medical Sciences-IV, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.114-123

DFT AND MOLECULAR DOCKING CALCULATIONS ON THE 1,3,4-THIADIAZOLETHIOL SUBSTITUTED BENZYL ETHERS

MAS4(2019), International Conference on Mathematics-Engineering-Natural and Medical Sciences-IV, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.181-189

İşletmedeki İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Yüksek Riskli Departmanların Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Belirlenmesi

IMASCON-Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2018, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.15

An Experimental and Computational Study on Novel 1-Aryl-2-benzylidenehydrazine-1-carbothioamide Derivatives

ISTEC2018, International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.90

Ultrasound Assisted Improved Synthesis of 5-(benzylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-amine derivatives: An Experimental and Computational Study

ISTEC2018, International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.655

PATLAYICI ORTAMLARDAKİ İŞ KAZALARI VE BU ORTAMLARIN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2nd International Congress on Occupational Safety and Security, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017

Kalkon Oksimlerin Sentezi İçin Mikrodalga Yardımlı Yeni Bir Metod Üzerinde Deneysel ve Hesaplamalı Bir Çalışma

IMSEC2017, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1951

Kalkon Oksimlerin Sentezi için Mikrodalga Yardımlı Yeni Bir Metod Üzerinde Deneysel ve Hesaplamalı Bir Çalışma

IMSEC2017, 2nd International Mediterranian Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1951

Bazı Yeni 3-(4-klorofenil)-1-fenil-2-propen-1-on O-benzil Oksimlerin Sentezi Üzerine Deneysel ve Hesaplamalı Çalışma

IMSEC2017, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1950

Adsorption of sunset yellow FCF onto MCM-41

ISTEC2017, International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.50-54

Comparison of Cornelian Cherry Stones Activated Carbon with Carbon Nanotubes for Food Dye Adsorption

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST-2017), Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

Adsorption of N2 and CO2 on Various Zeolites

3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST-2017, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017

Comparison of Hydrogen Sorption Properties of Activated Carbons Prepared by H3PO4 and K2CO3 Activation of Cherry Stones

CHEMTECH 15 Chemical Technologies and Chemical Engineering Conference, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2015

Microporous activated carbon prepared from cherry stones using microwave activation with zinc chloride

7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Varna, Bulgaristan, 10 - 15 Eylül 2015

Preparation of activated carbon from waste cherry stones by KOH and NaOH activations for hydrogen sorption

7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Varna, Bulgaristan, 10 - 15 Eylül 2015

Adsorption of textile dye from aqueous solutions with MCM 41

7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Varna, Bulgaristan, 10 - 15 Eylül 2015

Effect of pH and Temperature on the Adsorption of Textile Dye onto Nanotube

International Symposium on Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Bazı Yeni Fenil ve Benzimidazol Sübstitüe Oksim Eterlerin Sentezi

21. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Türkiye, 23 - 27 Ağustos 2007

Biyolojik Aktiviteye Sahip Çeşitli İzoksazolidin Türevlerinin Sentezi

19. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005