Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trends in Smoking among University Students between 2005-2012 in Sakarya, Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.4575-4581, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Fallacies about Water Pipe Use in Turksih University Students - What Might Be the Consequences?

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.1977-1980, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Parent's knowledge and perceptions of the health effects of environmental hazards in Sakarya, Turkey

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, ss.38-41, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Breastfeeding Twins: A Qualitative Study

JOURNAL OF HEALTH POPULATION AND NUTRITION, cilt.31, ss.504-509, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Positioning of infants in the neonatal intensive care unit for lumbar puncture as determined by bedside ultrasonography

ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD-FETAL AND NEONATAL EDITION, cilt.98, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intentional sun exposure in infancy in Sakarya, Turkey

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.27, ss.1222-1225, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alexithymia in diabetes mellitus

SCOTTISH MEDICAL JOURNAL, cilt.51, ss.15-20, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Satisfaction among women: Differences between current users of barrier (male condom) and non-barrier methods

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.11, ss.81-88, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal Yaklaşım

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.8, ss.292-298, 2017

Kolorektal Kanserler

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi, cilt.5, ss.59-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet dönemine kadar Türk psikiyatri tarihinde önemli kurumlar

Türkiye Klinikleri Birinci Basamakta Psikiyatrik Hastalıklar Özel Sayısı, cilt.3, ss.1-5, 2012

Postgraduate Medical Education in OECD Countries Smilarities and Differences

Turkish Family Medicine, cilt.1, ss.50-51, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Basamakta Kalp Damar Hastalığı Olan Hastalara Yaklaşım

Türkiye’de Aile Hekimliği Aktüel ve Bilimsel Tıp Dergisi, cilt.1, ss.73-79, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Approach of mothers towards Children s Safety in Cars in Sakarya Turkey

Revista Brasileira em Promoçao Da Saude, cilt.19, ss.40-44, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi ve Aleksitimi

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2, ss.162-164, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdominal Cerrahi Girişimlerde Anksiyete ve Depresyon

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, cilt.2, ss.169-173, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanser Farkındalığı

Kanser farkındalığı ve çalışan sağlığı semineri, Kocaeli, Türkiye, 24 Eylül 2018

Fenilketanürili bir bebek emzirilebilir mi?

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Üniversite Öğrencilerinin Çevrenin Fiziksel Aktiviteye Desteği ile İlgili Farkındalıkları

ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2016, ss.401-404

Ağrının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

5. ULUSLARARASI TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Edirne, Türkiye, 16 Mart - 20 Ocak 2016

Adölesan annelerin ilk emzirme deneyimleri Nitel bir çalışma

5.Ulusal 2.Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Aralık 2015

Retrospective typology of pediatric emergency visits in one year

2nd World Congress on Controveries in Pediatrics, Budapest, Macaristan, 16 - 19 Nisan 2015

Is it right to give birth to a child for saving his her sister s brother s life

4th International Congress on Medical Ethics and Law "Woman Health From The Point Of Medical Ethics And Law", 12 - 15 Kasım 2013

BREASTFEEDING MULTIPLES WHAT ARE THE OPINIONS OF EXPECTANT MOTHERS BREASTFEEDING MULTIPLES WHAT ARE THE OPINIONS OF EXPECTANT MOTHERS

24th Annual Meeting of the European-Society-of-Paediatric-and-Neonatal-Intensive-Care /INTENSIVE CARE MEDICINE, Rotterdam, Hollanda, 12 - 15 Haziran 2013, ss.112

Optimal Positioning Of Infants In The Neonatal Intensive Care Unit For Lumbar Puncture As Determined By Bedside Ultrasonography

30th Annual Meeting of European Society for Pediatric Infectious Diseases, selanik, Yunanistan, 8 - 12 Mayıs 2012

CHILD/ADOLESCENT ABDOMINAL PAIN RELATED FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS IN SAKARYA-TURKEY

24th Annual Meeting of the European-Society-of-Paediatric-and-Neonatal-Intensive-Care, Rotterdam, Hollanda, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.39 identifier

BREASTFEEDING MULTIPLES: WHAT ARE THE OPINIONS OF EXPECTANT MOTHERS?

24th Annual Meeting of the European-Society-of-Paediatric-and-Neonatal-Intensive-Care, Rotterdam, Hollanda, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.39 identifier

Adölesanların Sağlığını Etkileyen Çevresel Riskler Hakkındaki Bilgi ve Algıları

54. Milli Pediatri Kongresi, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010

Modifiye Morisky Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

5. Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2010

The Association between Diabetes Mellitus and Urinary Incontinence in Adult Females.

WONCA Europe 2008 Istanbul “Overcoming the Distance”, 14th Regional Conference, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2008

High prevalence of urinary incontinence in diabetic women is independent of age; preliminary results of a case-control study

43rd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Amsterdam, Hollanda, 18 - 21 Eylül 2007, cilt.50 identifier

Engelli Çocukla Birlikte Değişen Yaşam ve Beklentiler

7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2006, ss.7

Counseling improves the use of contraceptive methods in male academics.

9th Congress of the European Society of Contraception, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2006, cilt.11, ss.53-193

Follow-up characteristics of a type 2 diabetic patient population in primary care.

EGPRN Autumn Meeting. “Research on Diabetes in General Practice”, Tartu, Estonya, 20 - 23 Ekim 2005

Attitudes Of Parents Of Preschool Children About Breastfeeding And Childhood Vaccination

EQUIP 4th Inbitational Conference ”From Theory To Practice”, Brüksel, Belçika, 10 - 13 Kasım 2004

Does Age Predict Pulse Pressure in Type 1 As Well As In Type 2 Diabetes?

EGPRN Meeting ”Research Using Electronic Patient Records In General Practice”, Gozo, Malta, 7 - 10 Ekim 2004, cilt.10, ss.171-184

Does type of onset in Type 2 diabetes mellitus have prognostic value in terms of glycaemia and diabetic complications?

40th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Munich, Almanya, 5 - 09 Eylül 2004, cilt.47 identifier

Pulse pressure above 50mmHg is associated with increased risk of diabetic retinopathy; preliminary results of a retrospective cohort study

40th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Munich, Almanya, 5 - 09 Eylül 2004, cilt.47 identifier

WHO 5 İyilik Ölçeği ile Depresyona Eğilimin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.217

Aleksitimi, Eğitim Durumu ve Hipertansiyonla İlişkisi

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.131

Ailelerin Çocuklarının Güvenliği Hakkında Tutum ve Davranışları

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.114

Aleksiminin Vücut Algısı ve Menopozal Durumla İlgisi Var mı?

6. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2004, ss.115

Knowledge and Behavior Toward Skin Cancer in Sakarya - Turkey High School Students

EGPRN Meeting ”Diagnosis and Prevention of Cancer in General Practice”, Verona, İtalya, 16 - 19 Ekim 2003, cilt.9, ss.152-153 identifier

Intentional Sun Exposure In Infancy In Sakarya, Turkey

Asian Pasific Organization for Cancer Prevention, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2003

Hemodynamic Parameters and Diabetic Complications: A Cross-Sectional Controlled Study

18th International Diabetes Federation Congress, Paris, Fransa, 24 Ağustos - 29 Eylül 2003, cilt.46, ss.3-446 Creative Commons License

Hemodynamic parameters in diabetic and non-diabetic subjects; a case control study

18th Congress of the International-Diabetes-Federation, Paris, Fransa, 24 - 29 Ağustos 2003, cilt.46 identifier

Hemodynamic parameters in diabetic and non-diabetic subjects; A comparative study

13th European Meeting on Hypertension, Milan, İtalya, 13 - 17 Haziran 2003, cilt.21 identifier

Is there a relationship between metabolic parameters and pulse pressure in Type 2 diabetes? A cross sectional study.

38th EASD Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Budapest, Macaristan, 1 - 05 Eylül 2002, cilt.45 identifier

Sayılarla Ulusal Aile Hekimliği Kongreleri

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 27 - 30 Mart 2002

Aile Hekimliği Anabilim Dalları ve İnternet

5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Türkiye, 27 - 30 Mart 2002

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Üniversite Gençliğinin Bilgi ve Tutumları

1. Uluslararası 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2001

Rahim İçi Araç ve Aile Hekimleri: Eğitim, Yetki ve Uygulama

1. Uluslararası 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Hekimliği

Yenidoğanın bakımı, Esra Saatçı, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.411-419, 2019

Bates in Fizik Muayene ve Anamnez Cep Kılavuzu

Fizik Muayeneye Başlangıç:Genel İnceleme, Yaşamsal Bulgular ve Ağrı, Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ, Editör, NOBEL TIP KİTAPEVİ, İstanbul, ss.49-65, 2016

Bates in Fizik Muayene ve Anamnez Cep Kılavuzu

Davranış ve Ruhsal Durum, Oğuzhan BÜYÜKGEBİZ, Editör, NOBEL TIP KİTAPEVİ, İstanbul, ss.67-82, 2016

Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures

Quality of Life and Age Urinary Incontinence Severity : Turkish Perspectives, Preedy Victor R., Watson Ronald R., Editör, Springer, Tuscon, ss.2746-2557, 2009