Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Functional Discrimination in The Mass Media: An Investigation of “Syrian” Representations in German and Turkish Press

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.35, pp.174-195, 2021 (International Refereed University Journal)

COVID-19 Haberlerinde Siyasi Kutuplaşmanın Yansımaları: Hürriyet ve Gazete Pencere Üzerine Bir İnceleme

Selçuk İletişim, vol.14, no.2, pp.1005-1038, 2021 (National Refreed University Journal)

ANAAKIM MEDYA KARŞISINDA ALTERNATİF MEDYA YAYINCILIĞI: ÜNSAL ÜNLÜ’NÜN “PATRONSUZ” PROGRAMI ÖRNEĞİ

Intermedia International E-journal, vol.7, no.13, pp.317-337, 2020 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings