Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TRAFİK GÜVENLİĞİ E-DERSİ İÇİN İÇERİK ETKİLEŞİMİNE DAYALI ÖĞRENCİ TEMELLİ YSA BAŞARIM TAHMİNİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.160-166, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KODLAMA EĞİTİMİNDE GÖRSEL SÜRÜKLE-BIRAK PROGRAMLAMA DİLİ UYGULAMALARI İÇİN OTOMATİK BAŞARIM ANALİZ SİSTEMİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.220-225, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK PROBLEMLERİNİN ALGORİTMİK ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRSEL SÜRÜKLE- BIRAK PROGRAMLAMA DİLİ EKLENTİSİ GELİŞTİRİLMESİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.155-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAZ OKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ E-DERSİNİN BÖLÜMLERE GÖRE BAŞARIM ANALİZİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, ss.202-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.409-416, 2016

DALLANDIRILMIŞ YAZILIM SİMÜLASYON UYGULAMALARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERSİ LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.1, ss.49-55, 2012

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİNİN VERİLMESİ

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, Antalya, Türkiye, 24 - 25 November 2017, ss.151-154

YAZ OKULU TRAFİK GÜVENLİĞİ E- DERSİNİN BÖLÜMLERE GÖRE BAŞARIM ANALİZİ

6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017, 26 - 28 Ekim 2017, ss.27

TRAFİK GÜVENLİĞİ E-DERSİ İÇİN İÇERİK ETKİLEŞİMİNE DAYALI ÖĞRENCİ TEMELLİ YSA BAŞARIM TAHMİNİ…

6th World Congresson Educational andInstructional Studies WCEIS - 2017, 26 - 28 Ekim 2017, ss.28

KODLAMA EĞİTİMİNDE GÖRSEL SÜRÜKLE- BIRAK PROGRAMLAMA DİLİUYGULAMALARI İÇİN OTOMATİK BAŞARIM ANALİZ SİSTEMİ…

6th World Congress on Educational and Instructional Studies- WCEIS 2017, 26 - 28 Ekim 2017, ss.28

WEB TABANLI GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE SANAL SINIF UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, cilt.1, ss.118

MOODLE İÇİN ÖĞRENCİNİN DERSE DEVAM KRİTERİNİN KONTROLÜNE YÖNELİK BİR RAPORLAMA EKLENTİSİ GELİŞTİRME

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.118-119

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK SEÇMELİ DERSLERİNDE CANLI DERS UYGULAMASI

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.119

ÖRGÜN ÖĞRETİM DERSLERİNİN MOODLE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ KULLANILARAK SUNULMASI DENEYİMİ

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE 2016, Antalya, Türkiye, 13 - 15 May 2016, ss.117

ÖĞRENCİYE ÖZEL SENARYOLU WEB SİTESİ TASARIMI EĞİTİMİ

4TH International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2013, ss.132

Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi İle Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2012, cilt.1, ss.2195-2201

EGITIMDE YENIDEN YAPILANMA VE KALITE SÜRECINDE ELEKTRONIK SEÇMELI DERSLER

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 27 April 2012, cilt.1, ss.2187-2193

DALLANDIRILMIS YAZILIM SIMÜLASYON UYGULAMALARI BILGI TEKNOLOJILERI DERSI LABORATUAR UYGULAMALARI ÖRNEGI

3rd International Conferenceon New Trends in Education (ICONTE - 2012), Antalya, Türkiye, 25 - 26 April 2012, cilt.1, ss.2017-2023

Remote Access Laboratory Management

Future Learning 2010, 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2010, ss.362-372

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Bilgi Teknolojileri

Sunum programı, , Editör, Değişim yayınları, 2006