Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Nisan 2021 KYBERNETES

    SCI-E Kapsamındaki Dergi