Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS ON FINANCIAL BEHAVIOUR

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.8, ss.155-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN FİNANSAL RİSK TOLERANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1 - 03 Kasım 2019

DUYGUSAL ZEKA FİNANSAL DAVRANIŞLARI ETKİLER Mİ?

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1 - 03 Kasım 2019

Güven, Kontrol Odağı ve A tipi Kişilik Faktörlerinin FinansalDavranışa Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, 26 - 28 Nisan 2019

Factors Affecting Financial Behaviours Of the Individual Investors

The 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS), üsküp, Makedonya, 7 - 11 Ağustos 2018

Factors Affecting Financial Behaviour of the Individual Investors

III. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, 7 - 11 Eylül 2018, ss.86-90

Finansal Davranış ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi

International Marmara Science and Social Sciences Congress, 23 - 24 Kasım 2018

Küreselleşme ve E Finans Kocaeli İçin Bir Anket Çalışması

Erzurum 16.Finans Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 10 Ekim 2012, ss.235-262

”KÜRESELLEŞME ve E-FİNANS: KOCAELİ İÇİN BİR ANKET ÇALIŞMASI””

16. Finans Sempozyumu-Erzurum, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2012, ss.235-262