Araştırma Alanları

  • Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

  • Eğitim Yönetimi ve Teftiş

  • Eğitim Yönetimi ve Planlaması