Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Do diversity perspectives affect happiness at work? A study of teachers in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL MANAGEMENT, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COVID-19 DÖNEMİNDE SANAL SINIFLARDA ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIKLARI SINIF YÖNETİMİ SORUNLARI

Milli Eğitim Dergisi, cilt.49, sa.1, ss.201-230, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Reasons of Negative Emotions that School Administrators Feel and How They Manage Them

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, ss.36-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite Web Sitesine Yönelik Tutumları İle Üniversite Çekiciliği Arasındaki İlişki

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.200-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation of Well-Being at Work Scale to Turkish / Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.23, ss.603-622, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The factors that affect international students' university selection

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.7, sa.2, ss.94-104, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Peer Discrimination between Primary School Students: A Scale Development Study

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.185-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.27, sa.3, ss.512-526, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğretmenlerin Meslekî Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.675-691, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Mesleki Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.675-691, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Teachers Trust in Students and Classroom Discipline Beliefs

International Education Studies, cilt.9, ss.81, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılıklara Yaklaşım Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.95-106, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.95-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitim Örgütlerinde Kuşaklar Arası Çatışma Nedenleri ve Başa Çıkma Yaklaşımları

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.17, ss.263-282, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance Level of Image Attractors in The Process of University Selection An Application on Prospective University Students in Turkey

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.1919-1934, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service Teachers Perceptions About Rituals in Education and Rituals Functions

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.55, ss.1175-1182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Yöneticilerinin Farklılıklara İlişkin Yaklaşımları

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018

Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

School Principals’ Problems in Educational Environments and Their Needs for In-service Training

Second International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barselona, 27 - 30 Nisan 2017

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

International Students Sources of Information about their University Preference

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016

Diversity Leadership Skills of School Administrators A Scale Development Study

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016

Diversity Leadership Skills of School Administrators Scale Development Study

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, 21 - 23 Temmuz 2016

Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016

THE IMPACT OF PEACE EDUCATION PROGRAMME AT UNIVERSITY ON UNIVERSITY STUDENTS TENDENCY TO TOLERANCE

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

The Relationship between Teachers' Cultural Values and Their Discipline Model Preferences

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.66-72 identifier

Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 Eylül 2015

The impact of peace education programme at university on university students' intercultural sensitivity

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2301-2307 identifier

Eğitim Fakültelerinin Öğretim Üyesi Sayısı ve Öğrenci Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.1-4

Kitap & Kitap Bölümleri

Farklılıklar Lilderliği

Liderlik: Kuram - Araştırma - Uygulama, Yılmaz Kürşad, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.245-260, 2020

Örgütsel İmaj ve Konumlandırma Stratejileri

Yükseköğretimin Yönetimi, Arslan, Hasan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.79-100, 2019

The Impact Of Peace Education Programme At University On University Students’ Tendency to Tolerance

Education policy and research, Arslan, H Dorczak, R Alina-Andreea, D. U., Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018

Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers

Research on Social Studies, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay and Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang, 2016

Örgütsel Yaşamda İmaj

Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015

Örgütsel Yaşamda İmaj İmaj Geliştirme ve Yönetimi

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2015