Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Reasons of Negative Emotions that School Administrators Feel and How They Manage Them

International Journal on Lifelong Education and Leadership, cilt.6, ss.36-42, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The factors that affect international students' university selection

YUKSEKOGRETIM DERGISI, cilt.7, ss.94-104, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diversity leadership skills of school administrators: A scale development study

ISSUES IN EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.27, ss.512-526, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Öğretmenlerin Mesleki Tutumları ile Sınıf Disiplin Modeli Tercihleri Arasındaki İlişki

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, ss.675-691, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklılıklara Yaklaşım Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.95-106, 2016

Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.95-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service Teachers Perceptions About Rituals in Education and Rituals Functions

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.55, ss.1175-1182, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Eğitim Yöneticilerinin Farklılıklara İlişkin Yaklaşımları

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 May 2018

Örgütsel Mutluluk Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 May 2017

School Principals’ Problems in Educational Environments and Their Needs for In-service Training

Second International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Barselona, 27 - 30 April 2017

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Devamsızlık Nedenleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

Diversity Leadership Skills of School Administrators A Scale Development Study

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL, Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016

Diversity Leadership Skills of School Administrators Scale Development Study

2 nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2016, 21 - 23 Temmuz 2016

Farklılık Yaklaşımları Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Türkiye, 12 - 14 May 2016

THE IMPACT OF PEACE EDUCATION PROGRAMME AT UNIVERSITY ON UNIVERSITY STUDENTS TENDENCY TO TOLERANCE

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 February 2016

The Relationship between Teachers' Cultural Values and Their Discipline Model Preferences

2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Liepaja, Letonya, 21 - 23 Temmuz 2016, ss.66-72

Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers

VIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3 - 06 September 2015

The impact of peace education programme at university on university students' intercultural sensitivity

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2301-2307

Eğitim Fakültelerinin Öğretim Üyesi Sayısı ve Öğrenci Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi

20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011, ss.1-4

Kitap & Kitap Bölümleri

Yükseköğretimin Yönetimi

Örgütsel İmaj ve Konumlandırma Stratejileri, Arslan, Hasan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.79-100, 2019

Education policy and research

The Impact Of Peace Education Programme At University On University Students’ Tendency to Tolerance, Arslan, H Dorczak, R Alina-Andreea, D. U., Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018

Research on Social Studies

Examining Teacher Image via Columns in Turkish Newspapers, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay and Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang, 2016

Örgütsel Yaşamda İmaj

Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara, 2015