Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Adaptation of Employee Accountability Scale into Turkish: The Validity and Reliability Study)


YIKILMAZ İ., Sürücü L.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.4, pp.3003-3015, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier