KÜRESEL MARKALARIN INSTAGRAM’DA GÖRSEL MARKALAMA STRATEJİLERİ: IKEA TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME


DONDURUCU Z. B., DOĞRU Y. B.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, vol.13, pp.57-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal)