Ürün İlgileniminin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi


CANDAN F. B., KAMBAR R.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)