TARAFTAR MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN PSİKOLOJİK BAĞLILIK, KULÜP ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMA VE MEDYA YOLUYLA KULÜBÜ TAKİP ETME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YEREL VE ULUSAL FUTBOL KULÜPLERİ DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA


DOĞRU Y. B., SAYIMER İ., ÇETİN C., KOÇ F.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.87-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde futbol taraftarlığı, birçok faktörün etkili olduğu toplumsal bir olgudur. Çeşitli ülkelerdeki taraftarlık tutumlarına bakıldığında genellikle bireylerin, yaşadığı şehirdeki futbol takımlarını desteklediği görülmektedir. Fakat Türkiye'de taraftarlık anlayışı, diğer ülkelerdeki taraftarlık anlayışından farklı olarak büyük ölçüde ulusal düzeydeki üç İstanbul kulübünü (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray) destekleme yönünde gelişmiştir. Ancak, Türkiye’de birçok şehirde, şehrin yerel takımı ciddi oranda destek bulmaktadır. Bu çalışmada, yerel kulüp taraftarları ve ulusal takımları destekleyen taraftarların motivasyon faktörleri, psikolojik bağlılıkları, kulüp ürünlerini satın alma ve medya yoluyla kulübü destekleme davranışları, karşılaştırılarak incelenmiştir. Bursa’da yaşayan 18 yaşın üstünde toplam 1074 taraftarla görüşülmüştür. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Bursaspor taraftarları için şehir ve takım kimliği faktörlerinin psikolojik bağlılık üzerinde daha fazla etkili olduğu tespit edilirken, diğer takımlar için takım kimliği, sosyal, kaçış ve başarı-güç faktörleri ön plana çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, psikolojik bağlılığın kulüp ürünlerini satın alma ve medya yoluyla kulübü takip etme davranışlarını pozitif etkilediği tespit edilmiştir.