Şehir Pazarlaması Kapsamında Marka Kişiliği ve Marka Sadakati İlişkisi Edirne İli Örneği


UCA ÖZER S.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.118-136, 2015 (Peer-Reviewed Journal)