Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2004 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1983 - 1991 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2004 Doktora

  İNSAN UMBİLİKAL VENLERİNDEN ELDE EDİLEN ENDOTEL HÜCRE (HUVEC) KÜLTÜRÜNDE, VASKÜLER ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN (VEGF), VASKÜLER HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLÜ-1 (VCAM-1) VE İNTERSELLÜLER ADEZYON MOLEKÜLÜ-1 (ICAM-1) EKSPRESYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce