Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2019 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

 • 2015 - 2019 Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Ve Doku Yenilenmesi (Dr)

 • 2010 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2005 - 2010 Öğretim Görevlisi Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

 • 2000 - 2004 Araştırma Görevlisi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Ve Doku Yenilenmesi (Dr)

 • 2014 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük, Kök Hücre Ve Gen Tedavileri Arş.Uyg.Mrk.(Kögem)

Verdiği Dersler

 • Lisans Bez epiteli

 • Yüksek Lisans Erişkin Kök Hücre Biyolojisi

 • Doktora Embriyolojik Gelişimde Kök Hücreler

 • Doktora İmminohistokimya II

 • Yüksek Lisans Deneysel Çalışma Prensipleri

 • Doktora Tez

 • Yüksek Lisans Temel Laboratuvar Bilgisi

 • Yüksek Lisans Embriyonik Kök Hücre Biyolojisi

 • Yüksek Lisans Işık Mikroskopik Laboratuar Teknikleri

 • Doktora Mezenkimal Kök Hücre Biyolojisi

 • Doktora Embriyonik kök hücrelerin pluripotensi

 • Doktora Seminer II

 • Lisans Hücre ve doku yapısının ışık mikroskobik inceleme yöntemleri

 • Lisans Sinir sisteminin gelişimi-II

 • Lisans Yutak yayları ve yüz gelişimi

 • Yüksek Lisans Kök Hücre Boyama Teknikleri

 • Lisans Kök Hücre ve Temel Kavramlar

 • Doktora Kök Hücre ve Diyabet

 • Yüksek Lisans Tez

 • Lisans Sinir dokusu histolojisi-2

 • Lisans Fetusun gelişimi

 • Lisans Sinir sisteminin gelişimi-1

 • Doktora Seminer III

 • Lisans Sinir dokusu histolojisi-1

 • Yüksek Lisans Kök Hücrede Moleküler araştırma teknikleri

 • Doktora İmminohistokimya I

 • Yüksek Lisans Doku Histolojisi

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yöntemleri

 • Lisans Mikroskop çeşitleri, bölümleri, mikroskopta çalışma ve preparat incelenmesi

 • Doktora Doku Mühendisliğinde güncel yaklaşımlar

 • Doktora Işık Mikroskopik ve Histokimyasal Teknikler

 • Lisans Özel histokimyasal, sitokimyasal ve immünohistokimyasal yöntemler

 • Lisans Fetal zarlar ve plasenta

 • Yüksek Lisans Histokimyasal Teknikler

 • Doktora İleri Doku Mühendisliği Teknikleri

 • Doktora Teze Hazırlık

 • Lisans Sinir dokusu gelişimi

 • Doktora Sinir Sistemi Embriyoloji ve Histolojisi

 • Doktora Erişkin Kök Hücre Biyolojisi

 • Lisans Sinir dokusu histolojisi-3

 • Lisans Sinir sisteminin histolojisi-II (PSS)

 • Lisans Embriyonik kök hücre

 • Yüksek Lisans Sinir Dokusu Histolojisi

 • Doktora İleri İmmünohistokimya Teknikleri

 • Doktora Seminer I

 • Lisans Sinir sisteminin histolojisi-I (MSS)

 • Lisans Erişkin kök hücreler

 • Doktora Seminer IV

 • Doktora Kök Hücre ve Yenileyici Biyolojide Güncel Araştırmalar

 • Doktora KÖK HÜCRE HASTALIKLARI

 • Lisans SİNİR SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ-1

 • Lisans SİNİR SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ-2

 • Lisans SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ-2

 • Lisans MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ, BÖLÜMLER, MİKROSKOPTA ÇALIŞMA VE PREPARAT İNCELENMESİ

 • Doktora İLERİ KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

Verdiği Kurs ve Eğitimler

 • 2018 - 2018 26. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2018 - 2018 25. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2018 - 2018 24. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2017 - 2017 23. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2017 - 2017 22. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2016 - 2016 Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Yazır Y.

 • 2016 - 2016 21. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2015 - 2015 Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Yazır Y.

 • 2015 - 2015 20. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2015 - 2015 19. Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu: Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Uygulamaları

  Uygulama Araştırma Merkezi - Kurs

  Yazır Y.

 • 2015 - 2015 Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Yazır Y.

 • 2013 - 2013 Deney Hayvanları Kullanımı Sertifika Program

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Yazır Y.

 • 2013 - 2013 Deney Havyanları Kullanımı Sertifika Programı

  Akademik Birimler - Sertifika Programı

  Yazır Y.