Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1998 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1987 - 1990 Yüksek Lisans

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1979 - 1983 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1998 Doktora

  Türk spor örgütlenme sürecinde rekreasyon anlayışı ve bugünkü uygulanabilirliği

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

 • 1990 Yüksek Lisans

  Tarihsel Gelişimi Açısından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Kanunlarının Değerlendirilmesi

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı