Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examine of the Effect of the Training Program Applied to Firefighters on Their Performance (Istanbul Case)

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, sa.10, ss.105-115, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

INVESTIGATION OF THE COMMUNICATION SKILL LEVELS OF SPORTS CLUB MANAGERS

The Journal of International Anatolia Sport Science, cilt.3, ss.319-324, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Agression of University Students by the Level of Playing Sports

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.209, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship between the Students’ Socialization and Sense of Belonging Who Attended University’s Spring Festivals

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.89-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of School Yard Playgrounds on Development and Scholl Attachment Levels of Children

Universal Journal of Education Research, cilt.5, ss.144-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarınınİncelenmesi

Journal of Physical Education and Sports Studies, cilt.9, sa.1, ss.35-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The investigation of sports managers self efficacy levels of sportsmen management and sports clubs

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The effect of sportive and cultural activities on the selfesteemand hope of the children who have tendency toinvolve in a crime

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.14, ss.1324-1330, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Recreational Activities on the Self esteemand Loneliness Level of the Prisoners as anAlternative Education

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, sa.5, ss.1080-1088, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012 Yılında Düzenlenen Erzurum Avrupa Curling C Klasmanı İle Karlstad Avrupa Curling B Klasmanı Organizasyon Yapısının İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), cilt.12, sa.4, ss.167-177, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013 Türkiye U 20 Dünya Kupasının Organizasyon Yapısının İncelenmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), cilt.3, sa.4, ss.129-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 Haftalık Rekreatif Etkinliklerin Kadın Hükümlülerin Sürekli KaygıDüzeyine Etkisi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), sa.3, ss.561-574, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

14 Dünya Salon Atletizm Şampiyonasına Katılanların Organizasyon Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), cilt.3, ss.547-560, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE FUNCTIONAL POSITION OF THE PYSICAL EDUCATION CLASSES AT SCHOOLS UNDER THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

JOURNAL OF EDUCATION AND SOCIOLOGY, cilt.6, sa.1, ss.177-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgesel Planlama Aşamasında Yöre Halkının Rekreatif Aktiviteler Konusunda Beklentileri

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.11, ss.687, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STRESLE BAŞA ÇIKMADA REKREASYON FAKTÖRÜ

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.55-64, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerde Sosyal Görünüş Kaygısının Spor Yapan Ve Yapmayan Açısından İncelenmesi.

ERPA International Congresses on Education 2018. (Full/Sözel Bildiri,) 28 Haziran- 1 Temmuz 2018, İstanbul, 455-460, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

“Metaphors About The Sport Concept of Housewives Who Just Began the Sport”

International Conference on Lifelong Educatıon and Leadershıp for All, ICLEL, Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018, cilt.1

Üniversite Öğrencilerinin Spor Yapma Düzeylerine Göre Saldırganlık Durumlarının İncelenmesi.

ICLEL International Conference on Lifelong Education An Leadership For All., 4 - 05 Temmuz 2018

Hükümlülerde Olumsuz Otomatik Düşünce Ve Umutsuzluk Düzeylerine Rekreatif Aktivitelerin Etkisi.

ICLEL International Conference on Lifelong Education An Leadership For All., Wroclaw, Polonya, 3 - 05 Temmuz 2018

Rekreatif Etkinliklerin Yaşlıların Yaşam Kalitelerine Etkisi

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

Sportif Etkinliklerin Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Öfke Düzeyine Etkisi.

Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, 10 - 13 Mayıs 2018

“The effect of recreational activities on life quality of educable mental disabled children”

International Congress of Sports for All and Wellness, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, cilt.1

Spor Eğitiminin 6-17 Yaş Otistik Çocuklarda Duyusal ve Davranış Problemlerine Etkisi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 05 Nisan 2018

The Effect of Spring Festivals on Sense of Belonging and Socialization of University Students

3th International Conference onLifelong Education and Leadership for All, 11 Eylül - 14 Mayıs 2017

Dans eden bireylerle dans etmeyen bireylerin özgüven ve mutluluk açısından incelenmesi.

3.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi., MUĞLA-Marmaris, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2017

52 KARATE ŞAMPİYONASI KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, cilt.1

ÇOCUKLARDA DÜZENLİ REKREATİF FAALİYETLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NAKATILAN ÜLKELERDEKİ SPOR SİYASET İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

52. AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI KATILIMCILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

ÇOCUKLARDA OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİNE REKREATİF FAALİYETLERİN ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2017

The Effect of Spring Festivals on University Students’xx Sense of Belonging and Socialization.

3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

Effect of School Yard Playgrounds on Development and School Attachment Level of Children.

3. International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

The Effect of Recreation-based Activities on Social Skills of Mentally Retarded Children

3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All (ICLEL), Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.927-936 identifier

The investigation of sports managers self efficacy levels of sportsmen management and sports clubs

International Conference On New Horizons In Education INTE, Vienna, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-2 identifier

THE EFFECT OF RECREATIVE ACTIVITIES ON THE SELF ESTEEMAND LONELINESS LEVEL OF THE PRISONERS

1st International Conference on Lifelong Educationand Leadership for ALL-ICLEL 2015, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.61

THE EFFECT OF CULTURAL AND SPORTIVE ACTIVITIES ON THE SELF ESTEEM ANDHOPE OF THE CHILDREN THAT HOLD THE LIKELIHOOD OF INVOLVING A CRIME

1st InternaƟ onal Conference on Lifelong EducaƟ on and Leadership for ALL-ICLEL 2015, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.61

Danca da yapılan 57 Balkan Kros Şampiyonasında İzmit Halkı mn Haberdar Olma Düzeyinin İncelenmesi

II. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Spor Turizmi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012

Bir Üniversite Kampüsünde Rekreasyon Tercihlerinin Belirlenmesi Umuttepe Örneği

9. Uluslararsı, Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

Yönetimin Başarıya Etkisi Orientring Örneği

9.Uluslararası, Spor Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

DEzavantajlılık ve Rekreasyon

Her Yönüyle Spor, Gülten Hergüner, Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, ss.411-441, 2019

Bir Alternatif Eğitim Olarak Sportif Rekreasyonun Toplumdaki Yeri

2015 Spor Şurası, Gazanfer Kemal Gül, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.16-18, 2016

Alternatif Eğitim Olarak Rekreasyon

Rekreasyon Bilimi, Suat Karaküçük, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.393-428, 2016