Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Dizilerdeki Batılı Karakterlerin Anlatı Yapısındaki Sunumu Üzerine Bir Çözümleme

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.26, pp.125-159, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Televizyonun Kötü Karakterleri: Yengeler

Episode - Dizi Kültürü, no.7, pp.10-11, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dizilerle Yeniden Üretilen Milli Kahramanlar

Episode - Dizi Kültürü, no.6, pp.16-18, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Televizyonda Tasarlanan Hayatlar Ekseninde “Gösterişçi Tüketimin” Sunumu: Cesur ve Güzel Dizisi Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.51, pp.1160-1173, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Boş Zaman Kavramı ve Diziler

Episode - Dizi Kültürü, no.5, pp.2-4, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dizilerde Sunulan Yaşam Tarzları

Episode - Dizi Kültürü, no.3, pp.20-23, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Giyimin Semiyolojisi Türkiye de Muhafazakar Moda Dergileri Ekseninde Değişen Muhafazakar Kadın İmgesini Okumak

UHIVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Görsel İletişim Açısından Sporda Maskülen Kültürün Hibritleşmiş Görünümü Futbolcu İmgesi

UHIVE Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Cinsiyet Dergilerinin Sosyal Medya Kullanımlarında Hazcı İleti Arayışı

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, vol.5, no.14, pp.15-36, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Siyasal İletişimde Sembolik İletişim Aracı Olarak Siyasal İçerikli Giyim Kodları Kullanımı

KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, no.11, pp.55-81, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE COMMON LANGUAGE OF CONSUMPTION: A READING OF PRETENTIOUS CONSUMPTION THROUGH THE INSTAGRAM ACCOUNTS OF THE ”RICH KIDS OF THE COUNTRIES”

4th. ICPESS 2018 INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.73-74

The Presentation of ”Leisure Time” Idealized in the Consumer Society through Entertainment and Life-Style Supplement of Newspapers

7th Annual International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017

Hibritleşmiş Bedenler Kadın Erkek Dergilerinde Yer Alan Beden Güzelliğine Dair Ortak İletilerin Analizi

I. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.1, pp.646-673

Kentsel Kimlik Göstergesi Olarak Kent Logoları

II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Turkey, 26 - 28 April 2006, vol.1, pp.235-279

Books & Book Chapters

Televizyon Dizilerinde Covid 19 Salgınının Korku Çekiciliği Bağlamında Analizi Arka Sokaklar Örneği

in: Medyada Korku Kültürü Üzerine Eleştirel Yaklaşımlar, Serhat Erdem, Editor, LİTERATÜRK, İstanbul, pp.83-111, 2021

Dijital Çağın Gezginleri: Yüceltilen Boş Zaman ve Yeni YaşamBiçimlerinin Sunumu

in: Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri, Cılızoğlu Gamze Yetkin, Çetinkaya Aysel, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.261-295, 2020

The Common Language of Consumption: A Reading of Pretentios Consumption Through The Instagram Accounts of The ”Rich Kids of The Countries

in: Critical Thoughts on Contemporary Turkish Media, Nigar Pösteki, Editor, Cambridge International Science Publishing , Newcastle Upon Tyne, pp.175-202, 2019

Televizyon Dramaları ile Üretilen Modern Mitler ve Kahramanlık Anlatısı: İsimsizler Dizisi Üzerine Yapısal Bir İnceleme

in: İletişim Araştırmaları ve Medya Analizleri Bulgular ve Yorumlar, Akgül Koç, Selma ve Pazarbaşı, Betül, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.139-181, 2019