Araştırma Alanları

  • İktisat Politikası

  • İktisat Teorisi

  • Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme