Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İktisat Teorilerinde Fiyat İstikrarı

Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2018, ss.43-47

Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Sermaye Birikimindeki Rolü

ICOMEP 2016-International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.453

Postmodern Darbe 28 Şubat Süreci ve Ekonomik Etkileri

ICOMEP 2016-International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.454

Yerel Kalkınmada İç Göçün Etkisi

ICOMEP 2016-International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.463

Rusya ile Türkiye arasında Yaşanan Politik Krizin Enflasyonist Etkileri

Econworld2016@Imperial College-International Conference on Economist, Londrina, Brezilya, 10 - 12 Ağustos 2016

Döviz Kurlarının Ekonomik Krizlerde Kullanılması ABD Doları Bretton Woods Örneği

Econworld 2016@Barcelona-International Conference on Economics, Barselona, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016

Türkiye de Özelleştirme Uygulamalarının Vergi Gelirleri Kurumlar ve Gelir Vergileri Açısından Karşılaştırılması

Econworld 2016@Barcelona-International Conference on Economics, Barselona, İspanya, 1 - 03 Şubat 2016