Education Information

Education Information

  • 2010 - 2014 Doctorate

    Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2007 Doctorate

    Smooth L-fuzzy topolojik uzaylarda kompaktlığın zayıf ve güçlü formları ve aralarındaki ilişkiler

    Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü