Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMIKAPSAMINDA İNCELENMESİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, cilt.8, ss.199-207, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMLARINAETKİSİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, cilt.8, ss.80-86, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.146-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

STUDİES INVESTİGATİNG THE EFFECTS OF THE USE OF MANGA COMİCS INMATHEMATİCS TEACHİNG

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMIN İNCELENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜR VE“MATEMATİK” ALGILARININ İNCELENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.1

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Felsefesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1952-1956

YANSITICI YAZMA YÖNTEMININ ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARILARINA ETKILERI

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2016

Yansıtıcı Yazma Yönteminin Matematik Dersine Yönelik Tutuma Etkileri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2016

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Matematik Eğitiminde Çabalayarak Öğrenenler ve Onların Bazı Karakteristik Özellikleri

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

The opinions of primary mathematics student-teachers on problem based learning method

5th World Conference on Educational Sciences (WCES 2013), 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.1826-1831

Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış

Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011