Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Arkeolog Gözüyle Gülnar Tarihi / An Archaeologist’s Perspective on the History of Gülnar

3. ULUSLARARASI GÜLNAR BİLİM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ, Mersin, Türkiye, 25 - 30 August 2018, cilt.1, ss.52-70

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Kadınının Liderliği

Uluslararası Kadın Kongresi: SosyoHukuki Perspektifte Kadının Yeri, Samsun, Türkiye, 5 - 09 December 2018, cilt.1, ss.383-398

A Tale of Two Roman Cities Nicomedia and Thessaloniki In The Time of Galerius

I. International Thessaloniki Art&Design SymposiumThessaloniki/GREECE, Selanik, Yunanistan, 3 - 06 March 2016, ss.331-342

Gülnar Hatun ve Türk Kültür Tarihindeki Önemi

Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 12 - 14 May 2016, ss.7

Antik Heykeltıraşlıkta Boyama

2. Uluslararası Dokimeon Mermer Heykel Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 16 - 18 June 2008, cilt.1

Nikomedia Antik İzmit Çevresinde Jeoarkeoloji Çalışmaları

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 22 - 24 October 2007, ss.265

İzmit te Arkeoloji ve Yüzey Araştırmaları

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 April 2006, cilt.2, ss.909-922

New Thoughts on the Battlefield of Issus

X. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 30 May - 01 June 1995

Kitap & Kitap Bölümleri

Antik İzmit Nikomedia

Delta Yayınları, İstanbul, 2007