Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Verbal intimacy statements that coaches use towards athletes

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.659-669

Basketbol Gençler Ligi’nin Boylamsal Analizi

19th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021

Development Of In-Service Training Attitude Scale For Physical Education Teachers

12th World Conference on Learning, Teaching and EducaTIonal Leadership 2021 – ONLİNE, 28 October 2021

Oturarak Voleybol Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Genç Araştırmacılar Kongresi, Ankara, Turkey, 29 June 2021

OTURARAK VOLEYBOL SPORCULARININ SPOR YARALANMASI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 21 May 2021, pp.135

Elit Sporcular İçin Destek Programları ve Uygulamaları: Avrupa - Türkiye Karşılaştırması

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ-, 4 - 05 December 2020

Elit Sporcularda Zihinsel Dayanıklılık ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi-Kocaeli Üniversitesi, 26 - 28 April 2019

Judo Yapan Çocukların Öğrenme Biçimlerinin İncelenmesi

9. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2016

Books & Book Chapters

Elit Sporcularda İstismar ve Çocuk Koruma

in: SPOR BİLİMLERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR-2, Karagün Elif, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.35-49, 2022

Sporda Aile Dahiliyeti

in: Değişen Dünyada Farklı Konularla Spor Bilimleri, KARAGÜN Elif, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.1-11, 2022

Antrenörlük Uygulamasında Spor Teknolojilerinin Kullanımı

in: Değişen Dünyada Farklı Konularla Spor Bilimleri, Karagün Elif, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.13-23, 2022

Antrenörlük Uygulamasında Spor Teknolojilerinin Kullanımı

in: Değişen Dünyada Farklı Konularla Spor Bilimleri, KARAGÜN Elif, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.13-23, 2022

Physical Education and Sports, Digital Divide and Digital Inequality in the Distance Education Process

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-4, Karagün Elif,Yılmaz Ozan, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.26-42, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Sporda Çocuk Korumaya Güncel Bir Bakış

in: SPOR BİLİMLERİNDE ETİK YAKLAŞIMLAR, Karagün Elif, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.18-37, 2021

Uzakdoğu Sporları ve Liderlik

in: Spor ve Rekreasyonda Liderlik, Bayazıt Betül, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.97-110, 2021

Siber Zorbalık ve Spor

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-2 ”Covid-19 Pandemisi 2020”, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.68-88, 2020 Creative Commons License

Elit Sporcularda Çift Kariyer

in: SPOR VE REKREASYON ARAŞTIRMALARI KİTABI-3, Bayazıt Betül, Karaçar Ercan, Yılmaz Ozan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.258-278, 2020

ELİT SPORCULAR İÇİN DESTEK PROGRAMLARI VE UYGULAMALARI: BAZI AVRUPA ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-3, Karagün Elif, Yılmaz Ozan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.35-45, 2020

E-spor Alanında Toplumsal Cinsiyet

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-3, Karagün Elif, Yılmaz Ozan, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.75-90, 2020

Metrics

Publication

39

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals